DruštvoVesti

Institut za istraživanje korupcije: Novi Pazar jedina svetla tačka

 Institut za istraživanje korupcije realizovao je projekat „Crna korupcijska značka“. U projektu su učestvovala tri grada Leskovac, Novi Pazar i Čačak. Analiza je pokazala da je Novi Pazar jedini svetli primer i jedini grad u Srbiji koji je otvoren za kritičku misao i antikorupcijske aktivnosti. Dokaza za to je više.

“Кao organizacija definisana „za istraživanje korupcije“, krajem prošle godine uočili smo da je interesovanje građana za političku korupciju povećano. To nas je navelo da realizujemo projekat „Crna korupcija značka“. Bio je to i lep primer funkcionisanja neformalnog MAF-a (Mali antikorupcijski front). Poneseni dosadašnjom saradnjom u projekat su se uključili Leskovac, Novi Pazar i Čačak”, naveli sui z Instituta za istraživanje korupcije

Metodologija pomenutog Instituta sadržala je nekoliko rizika, koji su pretili da projekat obesmisle.

Кao i više puta do sada,  rizik su prihvatili i anketa je obavljena putem fb, kod onih koji ga koristei  kod onih koji ga ne koriste. Uz sve te rizike, krenulo se sa “istraživanjem”. Nakon oglašavanja na fb-u i na šest lokalnih medija, predloga za gradove bilo je ukupno oko trideset.

Pančevo

Pokazalo se da je u Pančevu  najveća korupcija, što zna većina građana. Grad Pančevo je pre više godina doneo LAP _(lokalni akcioni plan),  ali komisiju nije osnovao. Na dopise Instituta za istraživanje korupcije u vezi sa tim odgovara nije bilo.

Da bi upotpunili sliku političke korupcije, komentari su ukrstšteni sa aktivnostima jedinica lokalnih samouprava (JLS) na planu borbe protiv korupcije i to samo u formalnom smislu, tj. da li su doneli Lokalni antikorupcijski plan (LAP) i osnovali Lokalnu antikorupcijsku komisiju. Na to su bile u obavezi predviđenoj za Poglavlje 23. Ta činjenica mnogo govori o stanju političke korupcije.

Čačak

Na tekst o izboru za Crnu korupcijsku značku koji je objavio portal Ozon presss Čačak, takođe je bilo tek nekoliko predloga. Među njima kao tema dominira „sudstvo“, koje se pominje u pet komentara. Jedan je prava mala studija o Ivanjici, a u tri se direktno navodi „Ivanjičko sudstvo“.

Leskovac

Stanje u Leskovcu je suprotno. Njihova JLS je, za razliku od Pančeva, hrabro raspisala konkurs za članove antikorupcijske komisije. Međutim, nije se javio ni jedan kandidat!? Pretpostavlja se  da nije u pitanju nezainteresovanost građana za sprečavanje korupcije, već racionalna procena da „od toga neće biti ništa“. Tome u prilog ide i pragmatičnost meštana obližnjeg sela Кukulovce, koje je pre dve godine odbilo da na izborima glasa ukoliko im se pre toga ne asfaltira put. To su i ostvarili. Takva praktična primena vladavine prava definisana je  smo  „Autohtona škola vladavine prava – Кukulovce 2020“.

Novi Pazar

“Za kraj smo ostavili praktično jedini svetli primer i jedini grad u Srbiji – Novi Pazar koji je otvoren za kritičku misao i antikorupcijske aktivnosti. Dokaza za to je više”, kazali sui z Instituta za istraživanje korupcije. Naglasili su da  je jedino ova JLS  (jedinica lokalne samouprave) donela i LAP (lokalni akcioni plan) i oformila antikorupcijsku komisiju. Drugo, jedino u Novom Pazaru su  dve antikorupcijske publikacije imale dostupan javni prostor. Jedina je RTV Novi Pazar  izveštavala o promocijama publikacija. Jedine javne ustanove (Muzej i Biblioteka) su primile nadležne iz Instituta za istraživanje korupcije i posebno su istakli da ih je primio i gradonačelnik  Nihat Biševac.

“ O srdačnosti u Novom Pazaru je izlišno govoriti, ali beležimo njegovo kazivanje, da je protiv svake vrste korupcije, da ništa ne skriva i da će ispitati svaki slučaj korupciji za koji sazna. Deluje kao da ste na drugoj planeti. No, i Novi Pazar ima svoje probleme, pa i korupciju”, kazali su nadležni iz Instituta.

Dok Pančevci, Leskovčani, Čačani i Pazarci postaju sve svesniji svoje moći, nezavisni lokalni mediji razbijaju korupcijske tvrđave.

Institut za istraživanje korupcije zahvaljuje  mnogobrojnim građanima, partnerima, OCD, aktivistima i lokalnim medijima koji su bezrezervno podržali pomenuto istraživanje. Najavljuju da će i u ovoj godini nastaviti sa svim antikorupcijskim aktivnostima.

Podeli