Kamerama protiv zagađivača

Problem divljih deponija Grad Novi Pazar pokušava godinama da reši. Od danas će to biti olakšano postavljanjem video nadzora na nekoliko najkritičnijih lokacija. Snimci zagađivača pomoći će komunalnoj inspekciji da ih identifikuje i adekvatno kazni što u lokalnoj samoupravi veruju da će smanjiti broj divljih deponija.

Vrlo brzo sve divlje deponije će biti pokrivene video nadzorom što bi trebalo smanjiti nesavesno odlaganje otpada.

Podeli