DruštvoVesti

BNV ostaje privrženo vrijednostima Evropske unije

Bošnjačko nacionalno vijeće izražava veliku dozu zabrinutosti povodom nedavne odluke Savjeta Ministara EU da ove godine ne otvori nijedno novo poglavlje u pregovorima o članstvu sa Srbijom.

 Stanje demokratije i vladavine prava kao i nivo poštovanja ljudskih i manjinskih prava ostaju ključni problemi sa kojima se država Srbija suočava u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

 Bošnjačko nacionalno vijeće traži reviziju Akcionog plana za manjine koji nije uvažio pitanja koja opterećuju pripadnike bošnjačkog naroda u Sandžaku, nema potrebni legitimitet, nije uvažio prijedloge ostalih manjinskih zajednica i mi ga ne priznajemo.

 Bošnjačko nacionalno vijeće već nekoliko godina podsjeća domaću i međunarodnu javnost o stanju demokratije i poštovanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji te položaju Bošnjaka u ovoj državi.

 Odnos organa jedne države prema nacionalnim manjinama i manjinskih narodima odražava opštu politiku države prema vladavini prava i ljudskim pravima.

 Država Srbija, posljednjih godina, prema izvještajima domaćim i međunarodnih organizacija i institucija, koje se bave praćenjem stanja demokratije i vladavine prava, bilježi stagnaciju te pogoršanje u ovim oblastima.

 Bošnjaci Sandžaka imaju mnogo neriješenih problema u Srbiji zbog višedecenijskog lošeg odnosa državnih organa prema Bošnjacima, njihovom maternjem jeziku te njihovim pravima i slobodama u ovoj državi.

Bošnjačko nacionalno vijeće, u svojstvu najvišeg predstavničkog i političkog tijela Bošnjaka u Srbiji, ostaje privrženo vrijednostima Evropske unije te i dalje vjeruje da jedino evropski model organizacije države i društva može obezbjediti održivi opstanak nacionalnim manjinama i manjinskim narodima.

Podeli