Produžena obustava saobraćaja na putu Pazarište – Tutin do avgusta 2021.

Intenzivno se radi na rekonstrukciji magistralnog puta od Novog Pazara ka Tutinu. Dok traju radovi saobraćaj je u potpunosti obustavljen. Prema poslednjih podacima sa sajta preduzeća “Putevi Srbije” obustava je zbog radova na dionici Pazarište – Sebečevo produžena sve do 5. avgusta 2021. godine.

Ranije je najavljivano da postoji mogućnost da će obustava trajati i duže nego je prvobitno bilo najavljneo. Poddionica od Pazarišta do Sebečeva je obilježena i zatvorena sa čeone strane u oba smjera, uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije i fizičkih prepreka.

Daljinski, tranzitni i teški saobraćaj odvijaće se i dalje do početa avgusta preko alternativnih pravaca državnih puteva, u oba smjera, i to: Pazarište– Dohoviće, Dohoviće– Novi Pazar, Novi Pazar– Bregovi, Bregovi– Tutin, koji će biti obeleženi putokaznom signalizacijom ”Obilazak”.

Lokalni saobraćaj će se odvijati putevima Pazarište- Delimeđe- Mađare, Pazarište-Crnooča- Brniševo- Crkvine i Pazarište- Mađare- Paljevski most.

A. N.

Izvor:  ww.putevi-srbije.rs

Podeli