DruštvoVesti

Podrška aktivistima za ljudska prava i demokratizaciju

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru održao je prvi u nizu sastanaka u okviru projekta  “Izgradnja zajednice za zaštitu i podršku aktivistima za ljudska prava i demokratizaciju u Sandžaku”.  Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i predstavnici medija.

Tema sastanka je bila stvaranje mreže za zaštitu aktivista u Sandžaku od pritisaka i za rad na demokratizaciji društva. Glavna ciljna grupa projekta su predstavnici civilnog društva i aktivisti za ljudska prava širom Sandžaka, bez obzira da li su u nekim organizacijama, neformalnim grupama ili sami izvode aktivnosti, kao i mladi istraživači, novinari i ostali.

U okviru projekta, sprovešće se aktivnosti na izradi online arhive na osnovu postojeće arhive Sandžačkog odbora, koja će biti dostupna široj javnosti i veoma važna mladim istraživačima i novinarima.

“Korisnici projekta su aktivisti širom Sandžaka, pripadnici organizacija, neformalnih grupa ili pojedinci. Takođe su korisnici i mladi istraživači, novinari i pripadnici akademske zajednice koji redovno sarađuju sa Sandžačkim odborom i iskazuju potrebu da koriste dokumentaciju prikupljenu u prethodnim decenijama.” kazala je predsednica Sandžačkog odbora Semiha Kačar.

Projekat  je podržala Evropska fondacija za demokratiju (European endowment for democracy).

Podeli