DVA METRA RASTOJANJA I U VODI: Evo kako će izgledati KUPANJE ove godine i koje se mere MORAJU POŠTOVATI

Fizička udaljenost se odnosi i na korišćenje plaža, što znači da je preporučeno rastojanje između posetilaca dva metra u svim pravcima.

Grčke, crnogorske, bugarske i hrvatske plaže uveliko se spremaju za specifičnu letnju sezonu i dolazak mnogobrojnih turista, a posebne bezbednosne mere biće uvedene i na – Adi Ciganliji.

Sezona kupanja na Beogradskom moru trebalo bi da počne 13. juna, a Gradski zavod za javno zdravlje (GZZJZ) izdao je čitavu seriju preporuka i mera koje bi trebalo da se ispoštuju.

Pored opštih preporuka, poput poštovanja fizičke udaljenosti, pojačane lične higijene i higijene prostora, dezinfekcije ruku, opreme i pribora, te upotrebe lične zaštitne opreme u zatvorenom prostoru i prilikom svake aktivnosti koja onemogućava održavanje fizičke udaljenosti, donete su i posebne preporuke GZZJZ.

Fizička udaljenost se odnosi i na korišćenje plaža, što znači da je preporučeno rastojanje između posetilaca dva metra u svim pravcima.

Sav plažni inventar mora biti dezinfikovan nakon svakog posetioca.

Pravilo fizičke udaljenosti važi i tokom boravka u vodi.

Imajući u vidu da se radi o prirodnoj vodi koja nije dezinfikovana i ne sadrži rezidualno dezinfekciono sredstvao, neophodno je striktno pridržavanje mera lične higijene od strane kupača: ne dolazak na kupalište u slučaju postojanja bilo kog simptoma respiratorne ili druge infekcije, obavezno korišćenje toaleta, obavezno tuširanje pre i nakon kupanja, često pranje i dezinfekcija ruku.

Sve sanitarne prostorije obavezno opremiti toaletnim papirom, sapunom, papirnim ubrusima i dozerima za dezinfekciju ruku. Kante za smeće u toaletima moraju biti bezkontaktne, sa poklopcima.

Postaviti dovoljan broj kanti za smeće na celokupnom uređenom prostoru Ade Ciganlije i Ciganlije i redovno ih prazniti.

U radu ugostiteljskih objekata moraju se poštovati aktuelne stručne preporuke koje se odnose na rad tih objekata.

Neophodno je i pridržavanje stručnih preporuka za dečja igrališta, vežbališta i sportove na otvorenom, odnosno za sve aktivnosti koje se odvijaju u zaleđu kupališta.

Sve manifestacije treba usaglasiti sa trenutno važećom merom zabrane okupljanja, a uz obezbeđenje poštovanja prethodno navedenih opštih preporuka.

Srbija Danas

Podeli