Novi Pazar: Laviću priznanje za promociju bošnjačke nauke, kulture i umjetnosti

Stručna komisija Bošnjačkog instituta za nauku, kulturu i umjetnost odlučila je da nagradu za Promociju bošnjacke nauke, kulture i umjetnosti za 2019. godinu dodijeli dr. Senadinu Laviću. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa i biće uručena u povodu obilježavanja Dana Sandžaka 20. novembra 2019. godine u Novom Pazaru.

O laureatu, dr. Laviću:

Osmorazredna osnovna škola i srednja škola u Konjicu (1972-1984. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu – studij filozofije i sociologije (1985-1989), magistarski studij (1990-1991) i doktorat iz oblasti filozofskih nauka (2003). U zvanju je redovnog  profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu od 2014.

Studij:

Profesor filozofije i sociologije (1989)

Magistar filozofskih nauka (1999)

Doktor filozofskih nauka (2003)

 

 

Izbori u zvanja:

Asistent (1997-1999)

Viši asistent (1999-2004)

Docent (2004-2008)

Vanredni profesor (2008-2014)

Redovni profesor (2014)

 

Na Fakultetu političkih nauka predaje/predavao sljedeće naučno-nastavne discipline: Metodologija, Metode i tehnike u sociološkim istraživanjima, Metodologija politoloških, komunikoloških i socioloških istraživanja, Sociologija jezika, Sociologija migracija, Historijska sociologija, Logika, Epistemologija. Predavao na Univerzitetu u Tuzli Metodologiju, Političku filozofiju i Empirijsko istraživanje. Na Univerzitetu u Mostaru predavao Metodologiju komunikoloških istraživanja.

Prof. dr. Senadin Lavić je rođen u Konjicu 13. jula.1965. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1985/1986 školske godine, započinje studij na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, koji uspješno okončava 1989. godine diplomskim radom Adornova kritika konstitutivnog subjekta (mentor prof. dr. Abdulah Šarčević). Postdiplomski studij na istom fakultetu upisao je 1990. godine, a 1999. godine odbranio je magistarski rad o Adornovoj kritici savremenog društva (Dometi Adornove kritike modernog društva, mentor prof. dr. Ivo Komšić). Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Racionalnost, jezik i zajednica (mentor prof. dr. Jelena Berberović). Od 1997. godine radi na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, prvo kao asistent na predmetu Metodologija društvenih znanosti; od 1999. godine kao viši asistent na istom predmetu, od 2004. godine kao docent, a od 2008. kao vanredni profesor. Profesor Lavić je 2014. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Na studijskim boravcima u Njemačkoj i Austriji istraživao je sa stanovišta pluralističke perspektive pristupe i metodologije koji su u dvadesetom stoljeću dominirali u radu društvenih znanosti.

Učestvovao je u brojnim znanstveno-istraživačkim aktivnostima sa studentima i sa drugim istraživačkim timovima. Sudjelovao je u radu znanstvenih skupova posvećenih perspektivama znanosti, obrazovanja, razvitka bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine. Okrenut je principima kulture mira i vrijednostima pluralističke racionalnosti koja je osnova života u razlikama. Lavićevo znanstveno polje interesovanja je metodologija shvaćena kao kritičko-istraživačka svijest u znanstvenim istraživanjima. Pored metodologije istražuje u polju recentne društveno-znanstvene (socio-politološke) fenomenologije, kulturnih studija (cultural studies), sociologije migracija, socijalne epistemologije (znanje u društvenom kontekstu), savremene filozofije (posebno problemi jezika i racionalnosti), leksikologije (rječnik filozofskih pojmova, leksikon socioloških pojmova, onomastičke studije s akcentom na antroponimijske probleme i bošnjačka prezimena) i dr.

Do 2019. objavio je šest knjiga:

1. Pluralistička racionalnost (Sarajevo, 2004),

2. Između periferije i centra (Sarajevo, 2006),

3. Leksikon socioloških pojmova (Sarajevo, 2014),

4. Metodološke rasprave (2014),

5. Bosna’nin Kültürel ve Ulusal Dirilişi (Istanbul, 2015) i

6. Zaborav razlike (Sarajevo, 2018).

U pripremi je knjiga Diskurs političkog bosanstva.

Bio je voditelj poslijediplomskog (master) studija na Fakultetu političkih nauka i član Upravnog odbora FPN. Bio je član redakcije, te Glavni i odgovorni urednik univerzitetskog časopisa Pregled.

Predsjednik je BZK „Preporod“ od 2010. do 2019. godine, član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Bio je član je Upravnog odbora Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca (VKBI). Bio je šef Odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Potpredsjednik je Savjeta Akademskog kulturnog vakufa Bosna Sancak u Istanbulu i član Savjeta Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Predsjednik je Vijeća za nauku pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Živi i radi u Sarajevu.

Izvor: BIZNKU

A. Ni.

Fotografija preuzeta sa: https://objektiva.ba/drustveno-povijesni-aspekti-politickog-bosanstva-bosna-bosnjaci-i-bosanski-identitet/

 

Podeli