ZZJZ realizuje projekat o reproduktivnom zdravlju

Zavod za javno zdravlje, uz finansijsku podršku Kancelarije ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, i lokalne samouprave, realizuje projekat koji se odnosi na unapređenje reproduktivnog zdravlja. Iako je prirodni priraštaj u Novom Pazaru i dalje pozitivan, ovakav projekat je važan u smislu podizanja zdravstvene svijesti kod stanovništva kroz edukacije i savjetovanja u vezi planiranja porodice i važnosti prevencije.

Projekat se realizuje s ciljem usvajanja znanja i podizanja svijesti o reproduktivnom zdravlju. Polno prenosive bolesti, vakcinacija, sterilitet i prevencija malignih bolesti samo su neke od važnih tema o kojima će biti riječi tokom realizacija projekta, a pratiće ga kvalitetan i dobro pripremljen propagandni materijal.

”Opšti cilj ovog projekta je podizanje svijesti kod stanovništva o značaju reproduktivnog zdravlja. Specifični cilj je edukacija edukatora tj. 217 vaspitačica koje rade u predškolskim ustanovama i njihova dalja edukacija, odnosno prenošenje znanja na mlade roditelje ove djece, koji su korisnici predškolskih ustanova”, kazala je dr Selma Bihorac.

Vaspitačice će moći kroz vaspitno obrazovni rad, roditeljske sastanke i druge aktivnosti, dalje da edukuju oko 5.600 mladih roditelja sa teritorije Novog Pazara.

A. Ni.

 

Podeli