Mjere aktivne politike zapošljavanja NSZ osoba sa invaliditetom

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, realizuje tokom cijele godine brojne mjere aktivne politike zapošljavanja. Filijala NSZ Novi Pazar osobe sa invladititeom, između ostalog, uključuje u sve programe za aktivno traženje posla.

U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mjere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju mjere i programe profesionalne rehabilitacije, kao i programe podsticanja zapošljavanja za nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavce.

Bojadžić je podsjetila i na  javne pozive i konkurse za učešće u finansiranju programa pripravnika za mlade sa visokim i srednjim obrazovanjem. Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, a zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica na konkurs se mogu javiti najkasnije do 29. novembra ove godine.

Iz Filijale NSZ Novi Pazar naglašavaju da su se radno angažovane osobe sa invaliditetom pokazale kao dobri i marljivi radnici, kojima je cilj da u svom poslu urade najviše što mogu, kako bi doprinjeli razvoju preduzeća u kojem su angažovani.

A. Ni.

Podeli