NSZ : Obuke za tržište rada

Nacionalna služba za zapošljavanje, počinje sa obukama za nezaposlena lica, pa će tokom septembra edukovoti 31 osobu  i to:

  1. Pustovanje vune- 6 lica ( Novi Pazar)
  2. Šivenje i krojenje -10 lica ( Novi Pazar)
  3. Kozmetičar- 5 lica ( Novi Pazar)
  4. Informatička obuka za osobe sa invaliditetom -5 lica ( Novi Pazar)

 

Nacionalna služba za zapošljavanje, edukaciju za kozmetičare, tesare  i osnovnu informatičku obuku za lica sa invaliditetom, ogranizovaće i u Tutinu.

Obuka udžbenici i nastavna sredstava  su  besplatni, a obezbeđeni su i torškovi prevoza.

Osnovni cilj obuka za tržište rada jeste podizanje nivoa kompetentnosti, konkurentnosti i zapošljivosti nezaposlenih lica i to sticanjem dodatnih znanja i veština za obavljanje poslova u okviru istog ili novog zanimanja, u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada i poslodavaca, kao i utvrđenim potrebama lica.

Podeli