ZZJZ realizuje projekat o reproduktivnom zdravlju

Zavod za javno zdravlje, uz finansijsku podršku Kancelarije ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, i lokalne samouprave, realizuje projekat koji se odnosi na unapređenje reproduktivnog zdravlja. Iako je prirodni priraštaj u Novom Pazaru i dalje pozitivan, ovakav projekat je važan u smislu podizanja zdravstvene svesti kod stanovništva kroz edukacije i savetovanja u vezi planiranja porodice i važnosti prevencije.

Reproduktivno zdravlje je bitno jer omogućava ljudima da se osećaju dobro, da vole i budu voljeni i da ostvare jednu od najlepših uloga u životu, a to je roditeljstvo. Zaštita reproduktivnog zdravlja uključuje edukaciju o seksualnosti i reprodukciji, savetovanje o planiranju porodice, zdravstvenu zaštitu reprodukcije, prevenciju, dijagnostiku i lečenje različitih bolesti i poremećaja.

”Opšti cilj ovog projekta je podizanje svesti kod stanovništva o značaju reproduktivnog zdravlja. Specifični cilj unutar toga bila bi edukacija edukatora tj. 217 vaspitačica koje rade u predškolskim ustanovama i njihova dalja edukacija, odnosno prenošenje znanja na mlade roditelje ove dece, koji su korisnici predškolskih ustanova”, kaže dr Selma Bihorac.

”Imajući u vidu nizak nivo zdravstvene kulture kada je u pitanju prevencija i planiranje porodice – naglašava doktorka Bihorac – projektom su obuhvaćene četiri važne teme: polno prenosive bolesti, prevencija malignih bolesti, sterilitet, vakcine i značaj vakcinacije. Nama je i bio cilj da ovaj grad, koji ima jako mlad narod i ima taj potencijal, jer je prirodni priraštaj još uvek pozitivan, da ga ovim projektom još više unapredimo. Vaspitačice će moći kroz vaspitno obrazovni rad, roditeljske sastanke i slično, dalje da edukuju oko 5.600 mladih roditelja. To je veliki broj. Jako važna ciljna grupa su mladi ljudi, koji se neće zadržati samo na jednom detetu već će ići dalje. Takođe je važno da, ako imaju neki zdravstveni problem, neće čekati dugo, nego će se javiti odmah svom lekaru i tražiti pomoć, u slučaju bilo kakvog vida steriliteta. Kroz ovaj projekat daće im se detaljnije instrukcije u vezi svega što ih zanima i što je važno za njihovo reproduktivno zdravlje”, rekla je doktorka Bihorac iz Zavoda za javno zdravlje.

Briga o reproduktivnom zdravlju žena počinje od rođenja, a naročito je važna u mladosti, kada se dešavaju krupne promene u telesnom izgledu i funkcionisanju organizma, doživljavanju spoljašnjeg sveta, načinu razmišljanja i ostvarivanja kontakata sa drugim ljudima. Edukacija i savetovanja o prevenciji i planiranju porodice počinju od septembra u predškolskim ustanovama. Projekat Zavoda za javno zdravlje finansira Kancelarija ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku sa 80 odsto, dok 20 odsto sredstava obezbeđuje lokalna samoupra.

S.Lj.

Podeli