“Zakon o zaštiti podataka sada neprimenljiv”

“Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti mora se doraditi pre počeka njegove primene, 21. avgusta”.

To je ocenila zamenik Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Stanojla Mandić dodavši da je , prema njenoj oceni, sada neprimenljiv.

Mandić je u Skupštini Srbije, tokom rasprave o izveštaju o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2018. godinu sa predlogom zaključka Odbora za pravosuđa, konstatovala da se u tom zaključku ne nalaze dve važne preporuke Poverenika.

Ona je navela da u predlogu zaključka nema preporuka koje se odnose na oblast zaštite podataka o ličnosti, što je jako važno, imajući u vidu da 21. avgusta počinje primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

“Zakon jeste sledio evropsku praksu, ali pojedini instituti nisu prilagođeni našem pravnom poretku. Da je promena potrebna potvrđuje i studija Evropske komisije koju smo pre nekoliko dana dobili od Ministarstva za evropske integracije u kojoj je rađena analiza usaglašenosti zakona sa opštom Uredbom o zaštiti podataka i zaključak studije je da zakon treba doraditi”, rekla je Mandić.

Ona je dodala da u zaključku odbora nema ni dela koji se tiče kapaciteta tog organa, ukazujući da je upravo Zakonom o zaštiti podataka Poverenik dobio nove poslove i nadležnosti.

“U samom zakonu je stajalo da se kapaciteti moraju značajno unaprediti da bi se moglo odgovoriti na nove poslove. Ni te preporuke nema u ovom zaključku odbora i to nije dobro”, rekla je Mandić i dodala da je Poverenik ove godine dobio isti budžet kao prošle godine i da to govori da nema prostora za povećanjem kapaciteta.

Mandić je istakla da se preporuke koje se nisu našle u zaključcima odbora ne tiču samo Poverenika, već i prava građana i privrede.

 

Izvor: b92

Foto: N1

Podeli