Božović: Novi zakon u interesu dece

Nacrt novog zakona o pravima deteta i zaštitniku prava, predstavljen je danas u Novom Pazaru. Nacrt je urađen po preporukama Evropske unije i u skladu je sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija. Kako se očekuje, novi zakon, kojim se u značajnoj meriji unapređuju prava deteta, jer obezbeđuje bolju koordinaciju nadležnih institucija i efikasnije mere zaštite prava, trebalo bi da bude usvojen do kraja godine.

Prava deteta su nedeljiva i celovita. Ni jedno pravo deteta automatski ne isključuje drugo, a nacrt novog zakona donosi efikasnije mehanizme u smislu koordinacije između donosioca odluka i nadležnih institucija, kada je u pitanju zaštita, unapređenje i promocija dečijih prava. Sa novim zakonom više će se čuti i glas deteta.

”Očekujem sa svojim timom da Skupština Srbije odvaj zakon donese do kraja godine, jer je pre svega u interesu dece. Ovo je krovni, sistemski zakon koji uređuje oblast preko oko 85 zakona koji prate decu i dečija prava u svim oblastima društvenog života. I ovaj zakon će itekako raditi na promociji, unapređenju, zaštoiti dečijih prava, ali će raditi i na kontroli u sprovođenju tih dečijih prava. Mislim da je ovo zakon koji treba Srbiji, koji će čuti glas dece i koji će biti u interesu dece”, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Stana Božović.

Učesnici javne rasprave: roditelji, akademska zajednica, socijalni radnici, predstavnici prosvete, civilnog sektora ali i donosioci odluka, imali su priliku da iskažu svoje mišljenje o predstavljenom nacrtu zakona, da kažu šta je to što je važno i karakteristično za Novi Pazar i predlože na koji način se može doprineti unapređenju prava deteta.

”Grad Novi Pazar će podržati ovaj zakon u svim segmentima. Novi Pazar je jedan od najmlađih gradova na Balkanu i u Evropi, i kod nas je pravilo da su deca najviše bogatstvo našeg grada. Mi imamo uvek po jedno odeljenje više prvaka”, rekao je zamenik gradonačelnika Nebojša Ravić.

Nakon Novog Pazara javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava održaće se u Nišu, a pošto ekspertska grupa razmotri sve analize i sugestije, konačni nacrt zakona trebalo bi da se nađe pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini do kraja tekuće godine.

S.Lj.

Podeli