Zaštitnik pacijenata: Sve manje prigovora

Zakonom o pravima pacijenata uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite njihovih prava. Iako je to relativno nova institucija, Novopazarci koriste usluge savetnika za zaštitu prava pacijenata, ali samo u savetodavnom smilu. Kada su u pitanju prigovori, iz godine u godinu sve ih je manje.

Prema Zakonu o pravima pacijenata, savetnik pacijenata ima dvostruku ulogu, postupa po podnetom prigovoru pacijenta i daje potrebne savete i informacije o njihovim pravima.

”Pacijenti se najčešće javljaju zbog povrede prava na dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na kvalitet zdravstvene usluge, pravo na poštovanje  vremena pacijenta i pravo na slobodan izbor lekara”, kaže savetnik za zaštitu prava pacijenata u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave Novi Pazar, Hasiba Nikšić.

Ljubaznost, odnosno neljubaznost zdravstvenih radnika u značajnoj meri određuju kvalitet usluge, ističe. Inače, Novopazarci u prilično koriste savete zaštitnika pacijenata, ali broj prigovora iz godine u godinu opada. Primera radi, 2014.kada je Služba za zaštitu pacijenata počela da radi, podneto je šest prigovora, prošle godine, samo jedan.

”Problem je u tome što ljudi dolaze da im dajem savet, a što se tiče podnošenja prigovora, često odustaju, ili se predomisle, što je veliki problem kod pacijenata”, kaže Nikšić.

Podnošenjem prigovora pokreće se postupak utvrđivanja činjenica. Kada savetnik dostavi prigovor, direktor zdravstvene ustanove ima obavezu da u roku od pet dana dostavi obaveštenje zaštitniku pacijenata, koje mere su preduzete protiv određenog zdravstvenog radnika. Iako je identitet podnosioca prigovora zaštićen, pacijenti uglavnom odustaju od toga.

S.Lj.

Podeli