Za život bez nasilja

Kulturni centar “Damad” kroz konkurs Gradske uprave Novog Pazara realizuje projekat “Za život bez nasilja“, u okviru kog na više različitih nivoa radi na sprečavanju nasilja kako u domovima tako i u školama.

Izgradnja društva bez nasilja jedan je od dugoročnih ciljeva Kulturnog centra “Damad”.  Vrijednosti kao što su neneasilna komunkacija, tolerancija i suzibijanje diskriminacije, ovaj centar promoviše godinama unazad, a kroz konkurs Gradske uprave iz 2018. godine, „Damad“ je dobio mogućnost i sredstva za direktan rad sa ženama žrtvama nasilja, ali sa djecom koja su pogođena ovim problemom.

” Projekat podrazumeva rad SOS službe za žene i djecu žrtve nasilja i neposredni rad sa njima. Tu je i širi segment projekta koji se odnosi na djecu školskog uzrasta. S obzirom na to da malo malo pa imamo informacije o vršnjačkom nasilju, a povremeno i sa smrtnim posledicama, onda smatram da je veoma korsino za sve što je iz budžetskih sredstava izdvojeno za ovaj projekat ” , kaže direktorka Kulturnog centra “Damad”,  Zibija Šarnkapić.

Projektom je obuhvaćeno i sprovođenje kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, kao i brojne radionice za učenike sa ciljem podizanja svijeti o važnosti negovanja nenasilne komunkacije,  te sprečavanja vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja.

Podeli