Srodstvo po mlijeku je isto kao i po krvi, geni se prenose prvim mlijekom

Posljedica zadajanja je stvaranje srodstva po mlijeku, a iz srodstva po mlijeku proizilaze sljedeći propisi:• zabrana sklapanja braka sa srodnicima po mlijeku na isti način kako je zabranjeno i sa srodnicima po krvi, osim slučajeva o kojima će kasnije biti riječi;• dopuštenost gledanja u srodnike po mlijeku isto kako je dopušteno i između srodnika po krvi;• dopuštenost osamljivanja i putovanja sa srodnicima po mlijeku. Oni postaju mahremi na svim putovanjima;• obaveza dobročinstva i ukazivanja počasti srodnicima po mlijeku. Vjerodostojno je predanje da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ukazao počast svojoj dojilji Halimi es-Sa‘diji. Kada mu je došla u jednoj delegaciji, prostro je svoju odjeću i ponudio joj da sjedne, kao što je ukazao počast njenoj kćerki, a svojoj sestri po mlijeku.

Šerijatska utemeljenost stvaranja srodstva po mlijeku.

Stvaranje srodstva putem dojenja potvrđuje se Kur’anom, sunnetom i idžmaom.Allah, dž. š., u Kur’anu kaže: ’’Zabranjuju vam se: ma­tere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše, i sestrične vaše, i po­majke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku … ” (En-Nisa, 23.), na osnovu čega se utvrđuje srodstvo sa majkom dojiljom i sestrama po mlijeku.Srodstvo koje se proteže na ostale srodnike ustanov­ljeno je na osnovu hadisa kojeg prenosi Aiša, r. a.: ’’Sve što je zabranjeno po krvi, zabranjeno je i po dojenju.”Svi islamski pravnici se slažu da se dojenjem utvrđuje srodstvo koje se prostire isto kao i srodstvo po krvi. Dakle, srodstvo se prostire na dojenče i dojilju. Dojenče postaje njeno dijete, među njima se stvara neotklonjiva zapreka za brak i dozvoljeno im je gledanje, osamljivanje i putovanje.Postojanje srodstva po mlijeku ne obuhvata propise o nasljeđivanju, obaveznost uzdržavanja, nemogućnost za­tvaranja kod sustezanja vraćanja duga, isplatu krvarine kod nenamjernog ubistva i sl., i u pogledu ovih propisa oni su jedno drugom kao stranci.Na koga se prostire srodstvo?Na koga se prostire srodstvo sa strane dojenčeta?Stvaranje srodstva putem dojenja prostire se na dojenče i njegove buduće potomke, dakle, na njegovu djecu, unu­čad i tako dalje po silaznoj liniji. Što se tiče roditelja do­jenčeta i njegove braće i sestara i druge rodbine, tu ne do­lazi do stvaranja srodstva, jer žena kada doji dijete ona mu daje mlijeko koje je dio nje i koje će pomagati očuvanju djetetovog zdravlja i služiti za rast i razvoj njegovog tijela, i upravo iz ovog razloga srodstvo se prostire samo na do­jenče i njegove potomke.Na osnovu ovoga, muškim srodnicima dojenčeta po krvi dozvoljeno je da sklope brak sa njegovom pomajkom po mlijeku i sa njenim kćerkama. Dakle, nije zabranjeno da otac dojenčeta oženi dojilju svoga djeteta, niti je to za­branjeno bratu dojenčeta, niti njegovom amidži.Isto tako, nije ni mužu dojilje zabranjeno da oženi maj­ku dojenčeta, ili njegovu sestru ili tetku, a ni djeci dojilje i njenog muža nije zabranjen brak sa braćom i sestrama do­jenčeta. Ahmed kaže: ”Nema sumnje da neki čovjek može oženiti sestru svoga brata po mlijeku, jer među njima dvo­ma nije bilo ni zadajanja, niti ima rodbinske veze.“Na koga se prostire srodstvo sa strane dojilje?Kao što smo već vidjeli, srodstvo sa strane dojenčeta pro­stire se samo na njega i njegove potomke. Međutim, što se tiče stvaranja srodstva sa strane dojilje, dojenčetu, a i nje­govim potomcima, postaju srodnici ne samo dojilja i njeni potomci, nego i njeni preci i preci njenoga muža85, njihovi potomci i njihovi pobočni srodnici, i po krvi i po mlijeku. Srodstvo se prostire na sve ove sa strane dojilje i njenoga muža zato što mlijeko kojim ona hrani dojenče potječe od nje i njenog muža, a njih dvoje i svi njihovi pobočni srod­nici potječu od njihovih predaka, a s druge strane, samo su potomci dojenčeta ci koji potječu od njega, pa se zbog . toga srodstvo prostire samo na njih.Dakle, kada žena zadoji dijete mlijekom koje pripada njoj i njenom mužu, to prouzrokuje sljedeće posljedice:• očevi i majke, po krvi i po mlijeku, dojilje i njenog muža, postaju djedovi i nane dojenčetu i njegovim po­tomcima;• djeca, po krvi i po mlijeku, dojilje i njenog muža po­staju braća i sestre dojenčetu;• braća i sestre, po krvi i po mlijeku, dojilje i njenog muža postaju daidže, amidže i tetke dojenčetu.

Tazbinstvo po mlijeku:

Postavlja se pitanje da li se može reći da se hadis: ’’Sve što je zabranjeno po krvi, zabranjenoje i po dojenju” ,odnosi i na tazbinstvo? Većina islamskih pravnika smatra da i tazbinstvo ulazi u određenje srodstva ovim hadisom. Dakle, kako god su zabranjeni srodnici po tazbinstvu od krvnih srodnika, tako su zabranjeni i od srodnika po mlijeku.U ovu kategoriju srodnika ubrajaju se:• preci supruge po mlijeku, a to je njena majka koja ju je dojila, njena nena, sa majčine ili očeve strane po mli­jeku i tako dalje. One postaju zabranjene čovjeku sa­mim stupanjem u brak, bez obzira bilo konzumacije braka ili ne;• potomci supruge po mlijeku, a to su njene kćerke po mlijeku, njene unuke od sinova i kćerki po mlijeku i tako dalje. One postaju zabranjene tek nakon konzu­macije braka;• supruge predaka po mlijeku, a to su supruge oca i dje­dova po mlijeku, bilo sa očeve ili majčine strane. Ovo se napominje u situaciji da se otac ili djed po mlijeku oženi više puta;• supruge potomaka po mlijeku, a to je supruga sina i supruge unuka po mlijeku i tako dalje.Pored ovih navedenih, zabranjeno je oženiti u isto vri­jeme dvije sestre po mlijeku, ili ženu i njenu tetku po mli­jeku, ili neku drugu rodicu po mlijeku.

Muž dojilje:

Većina islamskih pravnika se slaže da dolazi do stvaranja srodstva sa mužem dojilje, njegovim precima, potomcima i pobočnim srodnicima, jer je on uzročnik pojavljivanja mlijeka. U rječniku islamskih pravnika muž dojilje, koji je uzročnik postojanja mlijeka, naziva se ”sahibul-leben” ili ”lebenul-fahl”.[5]Dokaz za utvrđivanje srodstva i sa strane muža dojilje potvrđuje se predajom od Aiše, r. a., u kojoj kaže da je brat Ebu-Ku‘ajsa (njenog oca po mlijeku) tražio da uđe kod nje nakon što je skinula hidžab, pa je rekla da prvo mora tra­žiti dozvolu od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Na­kon što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, došao, is­pričala mu je situaciju i rekla da je nije zadojio Ebu-Ku‘ajs nego njegova žena, a on joj je odgovorio: ’’Dozvoli mu da uđe, jerje on tvoj amidža.”Moramo naglasiti da ima i onih islamskih pravnika koji smatraju da se ne stvara srodstvo između dojenčeta i muža dojilje.

Akos

RtvNp/Galib Gicić

Podeli