Promovisana knjiga prof. dr Biljane Belojica Pavlović

Na Učiteljskom fakultetu u Leposaviću promovisana je knjiga  „Nacionalno vaspitanje u nastavi muzičke kulture“.  Jedna od autorki je i univerzitetska profesorica iz Novog Pazara Biljana Belojica Pavlović.

„Malo pažnje je posvećeno proučavanju srpskih patriotskih pesama, nacionalne  i tradicionalne muzike ovog, ali i drugih naroda koji žive u Srbiji“ ,zaključeno je na ovom događaju.

Upravo to je motivisalo autorke  knjige „Nacionalno vaspitanje u nastavi muzičke kulture“ da se detaljnije pozbave proučavanjem razvoja srpske tradicionalne, duhovne i umetničke muzike i  patriotskih pesama u kontekstu istorijskih i društvenih zbivanja.

„Ova studija je veoma važna zato što ona obaveštava o načinima vaspitanja, o osećanjima, muzičkoj kulturi. Značajna je za našu školu i obrazovanje posebno sada kada imamo pritisak muzičkog šunda i onog što nije u skladu sa našom tradicionalnom, duhovnom i umetničkom muzikom“, rekao je prof. dr Zoran Avramović.

Prema istraživanju koje je obavljeno muzički sadržaji, koji bi doprinosili nacionalnom vaspitanju nedovoljno su zastupljeni u osnovnoškolskim nastavnim programima i udžbenicima muzičke kulture.

„Nacionalno vaspitanje u savremenim uslovima je izuzetno značajno, naročito u vreme globalizacije, koja svim silama nastoji da razruši sve ono što predstavlja duhovnu vertikalu i kičmu svakog naciona. Škola i profesori, to ova knjiga jasno poručuje, imaju mogućnost da se ovoj pošasti suprotstave“, kaže prof. dr Branko Jovanović.

Nastava muzičke kulture u osnovnoj školi ima značajnu ulogu u sveukupnom razvoju ličnosti, složile su se autorke.

„Bavile smo se najmanje 10 godina proučavanjem tradicionalne, duhovne, ali i umetničke patriotske pesme, kao i njihovom ulogom u vaspitanju, razvoju patriotizma kod učenika i posebnim emocijama prema svojoj zemlji“, objasnila je prof. dr Dragana Cicović Sarajlić.

Muzika itekako može, kažu  profesorica Belojica Pavlović da doprinese spoznaji nacionalnih vrednoisti, ali i poštovanju drugih naroda.

„Bavile smo se muzičkim sadržajima koji mogu doprineti negovanju nacionalnih osećanja kod Srba. Isto,tako u knjizi smo obradile i tradicionalne pesme i igre drugih naroda koji žive u Srbiji i ukazale na njihov značaj u uspostavljanju uspešne komunikacije između učenika različitih nacionalnosti, jer one doprinose zbližavanju, razumevanju i razvoju empatije“, objasnila je prof. dr Biljana Belojica Pavlović.

Promociju su organizovali Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitorvici, Učiteljski fakultet u Leposaviću i Fakultet umetnosti u Zvečanu. U programu, pred velikim brojem posetlaca, nastupili su hor Učiteljskog fakulteta, pevačka grupa Rašanke i hor osnovne škole „Leposavić“.

Z. M.

Podeli