PRODUŽEN KONKURS ZA PROJEKAT “NOVI PAZAR-NOVI POSLOVI”

U okviru projekta “Novi Pazar – Novi poslovi” objavljen je javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, Rome i mlade ispod 30 godina koji finansira Nemačka medjunarodna saradnja, a implementira GIZ.

Javni poziv koji je bio otvoren od 3. do 14. septembra, produžava se i konkurs će trajati do 21. septembra.  Komisija će nakon završetka prijava bodovati liste i odrediti koji kandidati su primljeni.

Ponuđena zanimanja su sledeća:

1.Serviser rashladnih klima uređaja; 2. Tapetar u proizvodnji nameštaja; 3. Tesar; 4. Serviser mobilnih telefona; 5. Kuvar (pomoćnik kuvara); 6. Kozmetičar; 7. Frizer; 8. Knjigovođa; 9. Vozač C i E kategorije i 10. Serviseri računara.

U skladu sa listom prioriteta nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, za program dokvalifikacije i prekvalifikacije biće organizovane stručne obuke u cilju osposobljavanja 30 nezaposlenih lica za izabrane poslove. Obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju će trajati 3 meseca i podrazumevaće teorijski i praktični deo. Kandidati će na kraju obuke dobiti sertifikate koji su merodavni za traženje posla.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi 7. jula bb, najkasnije do 21. septembra do 15h.

Zainteresovani kandidati konkursnu dokumentaciju mogu naći na sajtovima Grada, agencije SEDA i Kancelarije za mlade.

Podeli