Društveno-korisntan rad za učenike prestupnike

Ministarstvo prosvete je saopštilo da Pravilnikom o disciplinskim mjerama u školama nisu predviđene kazne, već da je riječ o “aktivnostima koje su dopuna vaspitnom radu sa učenicima”.

Takve ,,mjere “ će se odvijati isključivo u satima radnog vremena nastavnika i pedagoga, kao i da su u izradi propisa učestvovali predstavnici nastavnika i roditelja, te da je Pravilnik u potpunosti u skladu sa važećim Zakonom iz 2017. godine.

Novim pravilnikom, dosadašnjem sistemu ukora dodaje se i takozvani “društveno-koristan rad” – za svaki prestup, biraće se odgovarajući radni zadatak sa liste koju je preporučilo Ministarstvo.

Takozvani “društveno-korisni zadaci” dodjeljivaće se po principu teži prestup – stroža kazna.

Blaže mjere propisuju se za nošenje neprikladne odjeće, prljanje školskih prostorija, ometanje nastave i slično. U teže prestupe spadaju psihičko i fizičko nasilje, prepravljanje ocjena u dnevniku, donošenje alkohola, narkotika, pirotehnike, pa čak i oružja.

Kazne za teže prestupe mogu biti čišćenje podova, ili učešće u aktivnostima kroz koje se uči izbegavanje problematičnog ponašanja. Problematični učenici mogu da se iskupe i radom u organizacijama poput Crvenog Krsta ili Svratišta.

Izvor: N1

Podeli