BNV za nove nazive škola u Sandžaku

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je dopise direktorima i školskim odborima osnovnih škola koje su proglašene za ustanove od posebnog značaja za obrazovanje bošnjačke zajednice u Republici Srbiji, u kojem ih obavještava o utvrđenim prijedlozima za  promjenu naziva tih škola, u skladu sa zakonom.

Kako stoji u saopštenju Vijeća, rukovodstva ovih obrazovno odgojnih ustanova su dužna da, u skladu sa zakonom, donesu odluke o promjeni naziva škola i prije početka školske 2018./19. godine upute zahtjev Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja na davanje saglasnosti na te odluke. Dopis sa odlukom o utvrđenim prijedlozima novih naziva je upućen sljedećim obrazovn-odgojnim ustanovama:

1.OŠ „Vuk Karadžić“ u Novom Pazaru da promjeni nazivu OŠ „Muhamed Hevai Uskufi“;

2.OŠ „Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru da promjeni nazivu OŠ „Kulin ban“;

3.OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Pazaru dapromjeni nazivu OŠ „Ahmed Ali Gurbi“;

4.OŠ „Desanka Maksimović“ u Novom Pazaru da promjeni naziv u OŠ „Musa Ćazim Ćatić“

5.OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ u Tutinu da promjeni nazivu OŠ „Ferhad-beg Draga“;

6.OŠ „Aleksa Šantić“ u Tutinu da promjeni nazivu „Kadija Gluhavički“;

7.OŠ „Vladimir Perić Valter“ u Prijepolju da promjeni nazivu OŠ „Murat ef. Šećeragić“;

8.OŠ „Svetozar Marković“ u Prijepolju da promjeni naziv u OŠ „Dr Rifat Ramović.

Podeli