Počela sednica- U toku imenovanje zamenika predsednika lokalnog parlamenta

Sednica Skupštine Novog Pazara je počela, a pred odbornicima će se naći predlozi odluka o pribavljanju pojedinih objekata u javnu gradsku svojinu. Dnevni red obuhvata  četiri tačke.

1.Predlog odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Novog Pazara objekata na kat.parcelama br. 10897/9,10897/46, 10897/48 i 10897/49 KO Novi Pazar od TK “Raška”, u stečaju

2.Predlog odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Novog Pazara bez naknade, suvlasničkih udela, koji su upisani na Republiku Srbiju i korisnika JVP “Srbijavode” i korniska JP “Putevi Srbije”, na kat. Parcelama br. 10892/6, 11378/1 i 10788 KO Novi Pazar.

3.Predlog odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine na nepokretnosti i to kat. Parcela br.4 u svojini Republike Srbije u svojinu grada.

Skupštinsko zasedanje počelo je u 10 sati, a sednici prisustvuje 37 odbornika.

Na početku sednice predsednica Skupštine Ifeta Radončić, obavestila je prisutne odbornike da je predsednik Sandžačke narodne partije Mirsad Đerlek podneo ostavku na mesto zameniksa predsednika Skupštine.

Kao dopunska tačka dnevnog reda predloženo je da se na dnevnom redu nađe i imenovanje zamenika predsednika Skupštine.

Podeli