DUNP: Predstavljen novi master program

U prisustvu  predstavnika Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu,  Ministarstva finansija i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru  danas je održana promocija novog master  studijskog programa  pod nazivom Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora.

Novi studijski program je  rezultat međunarodnog projekta FINAC, u koji su u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pored Državnog univerziteta u Novom Pazaru, uključeni i Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu i nekoliko stranih univerziteta.

Skup je otvorio rektor Državnog univerziteta prof. dr Miladin Kostić, koji je naglasio da  pokretanje novog studijskog programa prati savremene potrebe  javnog sektora i da je kadrovsko usavršavanje uslov razvoja javne administracije.

Na prezentaciji je govorila i rukovodilac projekta prof. dr Slađana Benković, sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Rečeno je da će studenti koji završe ovaj master program biti osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova u organizacijama javne uprave. Nakon završenog programa student stiče akademsko zvanje – master ekonomista.

Pravo da konkurišu imaju kandidati koji uspunjavaju opšte uslove za upis na studije drugog stepena na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i završen četvorogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija iz oblasti prava ili ekonomije. Očekuje se da će interesovanje pokazati, u prvom redu, kandidati koji su već zaposleni u  organima državne uprave, lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima. Konkurs će biti raspisan u oktobru.

Promociji su prisustvovali i Milena Vukčević iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vesna Jeftić iz Ministarstva finansija.

Izvor: DUNP

Podeli