Obnovljena tradicija – top označava početak iftara

Sa Gradskog bedema u Novom Pazaru, završetak posta i početak iftara, najavljivaće top. Nakon više od 70 godina, obnovljena je tradicija.  Tim povodom Gradska uprava Novog Pazar organizovala je prigodnu svečanost, kojoj je pored gradonačelnika Novog Pazara prisustvovao i potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić.

“Drago mi je što smo obnovili tradiciju. Pucanj iz topa nas vraća u neka davna vremena i daje posebnu čar Ramazanu, koji je poseban  baš ovde kod nas u Pazaru”, rekao je u direktnom prenosu na RTV Novi Pazar gradonačelnik Nihat Biševac.

On je istakao da mesto na kome se top nalazi, a to je severni deo novopazarske tvrđave ima posebnu simboliku. S tog mesta širi se najlepši pogled na grad.

Hroničar Asim Nikšić seća se ushićenja sa kojim su o označavanju iftarskog vakta pucnjem iz topa pričali njegovi roditelji.

“Top je pucao pola veka u Novom Pazaru. Prema mojim saznanjim utihnuo 1944. godine. Nalazio se u blizini česme Biserovače”, objasnio je Nikšić.

Ramazanski topovi su, prema nekim autorima, treba­li imati još dublju poruku. Tako Ibrahim Hakki Čokić, govoreći o simbolici topova, piše:

„Mnogi misle da je ramazanskim topovima jedina svrha oglasiti islamskom svijetu nastupanje ramazana, te oglašavati vrijeme iftara i kada treba ručati u vakti sehuru (predzorju) i imsakj učiniti (zapostiti) i onda tude metnuti tačku. A bajramskim, oglašenje bajrama, njegovo trajanje i da se na svršetku rekne: Top puče, bajram prođe… No, to­povi, vršeći sve te zadaće, imadu u svom gromkom odjeku i još jedno veoma veliko značenje… Stog ramazanski i baj­ramski topovi govore… Muslimane! Nastupa ti tvoj veseli ramazan, idi na teravih-namaz, uči salavate, ručaj, imsakj čini, posti i iftaruj se, budi zadovoljan dok svoju vjersku dužnost vršiš, a još više na bajram, kada joj udovoljiš, jer ko bi ti pri tom ma samo i pokušao smetati, udario bi ga na onu silu i onu ruku, u kojoj su strašni topovi.“

Tradicija pucanja topova u većini mesta utihnula  je kra­jem Drugog svetskog rata. Samo u nekim mestima održala se i kasnije. Deve­desetih godina prošlog stoleća topovi su ponovo oživeli, najavljujući sufure i iftare u više bosanskohercegovačkih gradova.

Z. M.

Podeli