“Škola za dizajn” pokazala svoj potencijal

U Školi za dizajn tekstila i kože otvorena je polugodišnja izložba učeničkih radova. Izložene su dizajnerske kreacije i djela najtalentovanijih učenika, ali su ujedno predstavljeni i uslovi školovanja u ovoj obrzovnoj ustanovi.

Izložbom je predstavljen potencijal škole, kreativnost učenika, vještine koje oni stiču tokom obrazovanja u okviru brojnih obrazovnih profila. Polugodišnja izložba učeničkih radova se održava svake godine, a ovog puta izloženi su i radovi nastali u okviru programa za novo područje rada, a to je “Obrazovanje, kultura i informisanje”. Direktor škole, Meho Camović, kaže da je uloga ove manifestacije da pokaže sve što Škola za dizajn nudi učenicima.

” Imamo i izložbu radova učenika sa posebnim potrebama, ali I ima jako puno lijepih maketa, tako da ćemo mi i na kraju školske godine praviti godišnju izložbu učeničkih radova, na kojoj ćemo i nagrađivati najbolje ućenike što tradicionalno i radimo “, rekao je direktor Škole za dizajn tekstila i kože, Meho Camović.

Tokom prošle godine ova srednja stručna škola dobila je najbolju ocjenu od strane Ministarstva prosvjete, što je još jedna bitna stavka za sve one koji se odlučuju za upis, a zainteresovani su za obrazovne profile koje nudi Škola za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru.

Podeli