Razvoj preduzetničkog duha

Predstavnici Razvojne agencije Srbije i visoke Škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo  obišli su novopazarske srednje škole i predstavili projekat „ Nacionalano preduzetništvo, takmičenje srednjoškolaca Srbije“. Ujedno su održane prve radionice sa ciljem da motivišu učenike za učešće u takmičenju.

Cilj kompletnog projekta, koji je predstavljen u svih šest novopazarskih srednjih škola, jeste podsticaj i razvoj preuzetničkog duha kod mladih. Projekat se sastoji od nekoliko faza. Najprije će srednjoškolci proći obuke u okviru radionica, zatim se od njih očekuje da formiraju timove koji će se takmičiti u pisanju projekata, izboru što boljih i realnih poslovnih ideja, ali će se nadmetati i u načinu na koji će sve to javno  prezentovati.

„To se radi u patnaest gradova i opština u Srbiji, a sada smo u fazi motivacionih radionica kada pokušavamo da motivišemo mlade da se uključe u čitavu priču ,” kaže profesor Visoke škole za polsovnu ekonomiju i preduzetništvo, dr Zvonko Brnješ.

“Učenici će kroz ovaj proces moći da steknu vještine koje će im poslužiti u svakodnevnom životu, znaće da prepozaju rizike u poslovanju i znaće da prepoznaju šta je izvodljivo a šta nije u poslu,” kaže koordinator projekta Munir Poturak.

Pokrovotilj realizacije takmičenja na nivou grada je Lokalna samouprava, a kompletan projekat je omogućila Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije.

Podeli