Potrebna saradnja bošnjačkih nacionalnih vijeća

U cilju jačanja i unapređenja saradnje između važnih bošnjačkih institucija, u Bošnjačkom nacionalnom vijeću održana je javna tribina pod nazivom ”Uloga bošnjačkih nacionalnih vijeća u kontekstu regionalne saradnje Bošnjaka”. Tribinu su organizovali Bošnjačko nacionalno vijeće i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine.

Podsetivši na nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predsednik Sulejman Ugljanin je rekao da će se ključna pitanja manjina rešavati međudržavnim sporazumima i istako da je od izuzetne važnosti regionalna saradnja između bošnjačkih nacionalnih vijeća sa prostora bivše Jugoslavije.

”Sandžački Bošnjaci su autohton narod u Sandžaku, koji čini brojčanu a ne nacionalnu manjinu u Srbiji i u Crnoj Gori. Ne nacionanu, jer Bosna još uvek nije dobila pravo da se legitimiše kao nacionalna država i da potpisuje međudržavne sporazume sa drugim državama gde žive Bošnjaci”, rekao je predsednik BNV Sulejman Ugljanin.

Predsednik najstarije kulturne institucije Bošnjaka, Bošnjačke zajednice kulture ”Preporod”, profesor dr Senadin Lavić govorio je o pogrešnoj interpretaciji Bošnjaka kao ostatka Otomanske imperije; o procesu nacionalizma u Evropi, koji, kako je istakao, bošnjačka zajednica nije upratila, kao i o različitoj percepciji bošnjačke kulture, zbog čega nastaju brojne nedoumice.

”Iz tog neidentičnog, neharmoniziranog pristupa sebi, svojoj povjesti, kulturi, životu, nastaju među nama brojne nedoumice, konflikti, razilaženja i nastaje jedan prostor u koji ulijeću razne vrste ljudi, vrlo neodgovornih i nespremnih da na intelektualno znanstvenoj i kulturnoj razini nose breme bošnjačkog naroda i bošnjačkog bića”, rekao je profesor Lavić.

O ulozi vijeća i njihovom značaju za saradnju među Bošnjacima govorio je i predsednik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, koje u decembru obeležava 25.godišnjicu od osnivanja, prof.dr Nedžad Mulabegović. On je kao veliki problem istakao nedostatak komunikacije između bošnjačkih institucija.

”Smatrali smo i danas smatramo da je pravi put da krovne bošnjačke institucije treba da sinhroniziraju i usklade svoje projekcije budućeg rada na onim programima za koje smatramo da su vitalni za nas kao Bošnjake”, kazao je profesor Mulabegović.

Pored velikog broja građana, zvaničnika Novog Pazara i sandžačkih opština, tribini su prisustvovali i predsednik Bošnjačkog instituta iz Sarajeva akademik Faris Gavrankapetanović i član Upravnog odbora Vijeća kongresa Edhem Bičakčić.

S.Lj.

Podeli