Potrebne izmjene Akcionog plana za manjine

Akademska inicijativa Forum 10 uz podršku Misije OEBS u Srbiji organizovala je okrugli sto na kom su predstavnici Grada Novog Pazara, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, nevladinih organziacija i državnih institucija zajednički analizirali proces ostvarivanja prava nacionalnih manjina i izvještavanja o pregovorima za pristup Evropskoj uniji.

Učesnici okruglog stola razgovarali su o Implementaciji Akcionog plana za nacionalne manjine koji Vlada Srbije koristi u pregovorima sa Evropskom unijom, konkretno u poglavlju 23 koje se, pored ostalog, tiče prava nacionalnih manjina.  Svi učesnici, među kojima su predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavnici Gradske uprave Novog Pazara, Kancelarije za nacionalne manjine, ali i ostalih političkih partija i nevladinih organizacija, postigli su visok nivo saglasnosti o tome da Akcioni plan nije u potpunosti odgovorio na potrebe bošnjačkog naroda i da se mora pristupiti njegovim korekcijama i izmjenama u narednom periodu. Takođe sa okruglog stola je poslata poruka da je neophodno da svi politički faktori stvore jednu zajedničku platformu u cilju dopuna i izmjena ovog plana.

” Mi danas u Sandžaku možda i sa izvjesnim zakašnjanjem prvi put razgovaramo o ovoj važnoj temi, o kojoj smo do sada često slušali na televiziji i u saopštenjima različitih institucija i organizacija koje to pitanje manjina prate i koje se time bave. Mislimo da smo današnjim okruglim stolom  dali jedan doprinos dijalogu, odnosno početku aktivnijeg dijaloga u zajednici o ovoj temi “, rekao je predstavnik Akademske inicijative Forum 10, Teo Taraniš.

Tokom skupa istaknuto je da pregovore vode nadležne državne institucije i da je taj proces veoma centralizovan, odnosno da ljudi u različtim regionima Srbije, predstavnici manjina, nisu u dovoljnoj mjeri uključeni u proces koji se njih najviše tiče. Organizatori, predstavnici Akademske incijative Forum 10, kažu da je jedan od ciljeva okruglog stola pokretanje ovakvog dijaloga. Cjelokupan projekat podržala je Misija OEBS u Srbiji.

Podeli