DUNP: Više mesta na budžetu za brucoše

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru  u sredu, 21. juna, počinje prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija. Dokumenta se predaju do petka, 23. juna. Prijemne ispite budući brucoši polagaće 30. juna i 1. jula, dok će 5. jula biti objavljena konačna rang lista. Od 10. do 14. jula treba da se završi upis.

Ove godine indeks  Državnog univerziteta dobiće 755 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 305 samofinansirajućih. U odnosu na prošlu godinu povećan je broj budžetskih mesta u oblasti informacionih tehnologija, a uvedena su i dva nova studijska programa: Poslovna  informatika i Softversko inženjerstvo.

Prema kvoti koju je odobrila Vlada Republike Srbije i objavljenom konkursu, na Departmanu za pravne nauke ima 80, a na Departmanu za ekonomske nauke, gde se izučavaju ekonomija i poslovna informatika, biće120 mesta. Departman za filozofske nauke (u čijem sastavu su studijski programi: Psihologija i Vaspitač u predškolskim ustanovama) imaće 70, a Departman za filološke 65 brucoša. Na matematičkim naukama planiran je upis 236 studenata, na tehničkim 274, a hemijsko-tehnološkim 50.

Ove godine Departman za biomedicinske nauke imaće ukupno 100 novih studenata.   Na likovnoj  umetnosti, kao i ranijih godina,  biće upisano  5 brucoša. Na Departmanu za biotehničke nauke, koji će prema odluci Senata Državnog univerziteta biti dislociran u Sjenicu, na studijskim programima Agronomija i Prehrambena tehnologija, ima ukupno 60 slobodnih mesta.

Kandidati koji konkurišu za upis, uz prijavu predaju fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom  ispitu, dok  originalna dokumenta podnose na uvid. Takođe, prilikom prijavljivanja prilaže se i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u visini od 4. 000 dinara.

Iz budžeta će se finansirati više od 70 odsto studenata prve godine, a Državni univerzitet u Novom Pazaru  šest  godina unazad nije povećavao školarine. Studenti koji budu imali  status samofinansirajućih,  školarinu će plaćati  između 50.000  i 60. 000 dinara, zavisno od toga koji studijski program odaberu.

Izvor: DUNP

Podeli