Zapošljavanje

Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru je sklopila ugovore sa javnim preduzećima i lokalnim firmama o stručnom usavršavanju i zapošljavnju nezaposlenih osoba.

U okviru projekta  „Prva šansa“ i „Stručna praksa“ 118 osoba iz Novog Pazara će  zasnovati radni odnos u trajanju od godinu dana, a 186 nezaposlenih će se usavršavati uz novčanu pomoć države.

Projekatom „Prva šansa“ predviđeno je da nezaposlene osobe, mlađe od 30 godina, pripravnički rade 3 mjeseca, nakon čega bi u nekoj od u privatnih firmi zasnovale radni odnos na 12 mjeseci.

Ovim projektom obuhvaćeno je 118 osoba iz Novog Pazara.

Njima će osim radnog mjesta, Nacionalna služba obezebditi novčanu pomoć od 10 000 dinara mječno uz uplaćene doprinose.

Dok će se 186  ososba besplatno usavršavati uz novčanu nadokandu od 10 do 14 hiljada dinara u zavisnosti od stepena obrazovanja.

Projekti koriste i poslodavcu  tako što mu daju besplatnu radnu snagu ali i mogućnost da sa budućim radnicima proširi proizvodne kapacitete, ističe predstavnik advokatske kancelarije Dragan Novović.

On je primio na stručno usavršavanje pet diplomiranih radnika, koji se nadaju da će po završetku obuke, dobiti stalno zaposlenje.

Prema ocjeni driektora filijale Nacionalne službe Nihada Biševca, oba programa obuhvatila su veliki broj ljudi sa završenim fakultetima i visokim školama, što govori o zbačaju projekta.

U Novom Pazru trenutno ima 21 431 nezapolenih osoba.

(A. Š)

Podeli