Sandžački odbor zagovara inicijativu”Zaštitimo najugroženije građane”

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sprovodi zagovaračku inicijativu: Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara. Zagovaračka aktivnost ima cilj unapređenje zaštite marginalizovanih grupa na teritoriji Novog Pazara tokom pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama. Zagovaračka inicijativa se realizuje u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda uradiće do kraja septembra ove godine dokument o unapređenju zdravstvene zaštite socio-ranjivih grupa od posledica pandemije korona virusa i uopšte kriznih situacija. Predsednica ove organizacije Semiha Kačar kaže da je na prezentaciji ove zagovaračke inicijative da će dokument, koji će sadržati novi pristup efikasnijem delovanju, biti urađen u okviru aktivnosti Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara.

Ona je dodala da je planirano sprovođenje informativno- edukativne kampanje, tokom koje će ciljnim grupama ukazivati na značaj zdravlja i imunizacije, kao i organizovanje dve tribine, a sve u koordinaciji sa lokalnim institucijama koje se bave unapređenjem zdravlja.

Ova inicijativa se realizuje u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a osim Sandžačkog odbora ga sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative. Nakon izrade, ovaj dokument će biti predstavljen  Gradskom veću i Skupštini grada, koji će raspravljati o njegovom usvajanju.

Podeli