DruštvoVesti

Poslanici danas o Predlogu zakona o referendumu

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je danas, predstavljajući Zakon o rerefendumu i narodnoj inicijativi, da se uređuje obaveza nadležne izborne komisije da u roku od 20 dana od dana raspisivanja referenduma usvoji akt kojim se građanima pružaju informacije o pitanju, odnosno aktu o kojem se odlučuje.

Taj akt se objavljuje u medijima, rekla je Obradović i navela da se u informacijama koje se šalju na mesta prebivališta napiše takođe treba da stoji “za i protiv” teme o kojoj se građani izjašnjavaju kako bi svaki birač imao jasnu sliku o referendumskom pitanju.

Obradović je tako odgovorila na kritike da građani neće biti dovoljno informisani o čemu se izjašnjavaju na referendumu.

“Očekujem da referendmuska kampanja na nekom sledećem referendumu bude ključna za rezultate referenduma. Ona će trajati od dana raspisivanja referenduma do dana održavanja”, rekla je Obradović u Skupštini Srbije.

Ona je navela da je važeći zakon o referendumu donet 1994.godine, da je minimalno izmenjen 1998.godine i da je po nizu rešenja prevaziđen i neusaglašen sa Ustavom.

“U osnovu taj zakon ne omogućava građanima da efikasno iskoriste svoje pravo u vrsenju vlasti, a zbog velikog nedostataka referendum i narodna inicijativa su se retko koristili”, rekla je Obradović.

Prema njenim rečima, neke od ključnih odredbi važećih zakona nisu u skladu sa Ustavom, a među njima je i cenzus.

Ona je objasnila da se odredba da je za uspeh referenduma potrebno da glasa više od polovine upisanih birača, kako je to sada, može smatrati neusklađenom sa Ustavom.

Kada je reč o narodnoj inicijativi, Obradović je kazala da je predlog zakona utvrdio obavezu da potpisi birača budu overeni kod ovlašćenih overivača i da se za to plati naknada od 40 dinara.

Odgovarajući na kritike da je potrebno oko 10.000 evra (30.000 potpisa) i da to onemogućava sprovođenje narodne inicijative, Obradović je kazala da se zaboravlja da elektronski potpisi ne podležu overavanju.

Tanjug

Podeli