DruštvoVesti

Određeno mesto za otpad od klanja kurbana

Radnici JKP “Gradska čistoća” iskopali su rovove za uredno odlaganje otpada koji nastaje prilikom klanja Kurbana, kože, kostiju . Rovovi će biti na odabranoj lokaciji kod Reciklažnog centra u naselju Blaževo.

Kako bi na pravilan način bio odlagan otpad koji nastaje od klanja kurbana iz JKP “Gradska čistoća” apeluju na građane da isti odlažu u naselje Blaževo iza reciklažnog centra, gde su danas iskopani rovovi.

Do sada je praksa bila da se otpad od klanja kurbana bacao u kontejnere ili što je još gore u reke. Direktor JKP “Gradska čistoća” Armin Mehović se nada da će građani ispoštovati ovu proceduru

Podeli