Gotovo četvrt veka Učiteljskog fakulteta. Startuje još jedna generacija studenata

Nastavno odeljenje Učiteljskog fakulteta u Novom Pazaru upisaće ove godine 24. generaciju studenata. Indeks te visokoobrazovne ustanove dobiće 60 studenata koji na ispitima pokažu potrebna znanja i veštine. Svih oni školovaće se o trošku države, a najavljena je mogućnost proširivanja broja za samofinansirajuće studente.

Rukovodilac nastavnog odeljenja Učiteljskog fakulteta u Novom Pazaru  koje postoji gotovo četvrt veka, prof. doktor Sefedin Šehović kazao je da je učitelj stub obrazovanja.

”Pored medicinskih nauka mislim da je ovo najznačajnije zanimanje i apsolutno mogu da kažem da se radi o deficitarnom zanimanju jer 50% zaposlenih u obrazovanju čine ulitelji. Treba uzeti u obzir da je budućnost koncipirana na učenju, jer ne može ni jedan narod, ni jedna nacija prosperirati bez ljudi koji uče. Deca koja uče ali i ljudi upravo učeći reprodukuju sebe, svoj rod i civilizaciju kojoj pripadaju. Budućnost se satoji upravo u tome. Kkavo učenje danas takva će budućnost biti sutra” kazao je prof. dr Šehović.

Odeljenje Učiteljskog fakulteta iz Beograda sa sedištem u Novom Pazaru nalazi se na Dojeviću, pored škole Halifa Bin Zajed al Nahjan u kojoj se buduće učiteljice i učitelji kroz vežbaonice pripremaju za rad u struci.

S obzirom da se prijemni ispit na toj visokoobrazovnoj ustanovi sastoji iz dva dela, prvi deo će biti organizovan 27. drugi 29. juna.

”27. juna će biti provera sposobnosti. Ona se stastoji u tome što budući kandidati imaju govorne vežbe, zatim fizičke sposobnost, građa i fizičke mogućnosti kandidata, i imamo muzičke sposobnosti gde se testiraju kandidati da li poznaju takt, muziku, da li osećaju ritam jer je to jako bitno za budućeg učitelja” objasnio nam je asistent na fakultetu Boško Mihailović.

Predaja dokumenata za sve koji žele da konkurišu za upis biće obavljena 23. 24. i 25. juna juna, u vremenu od 10 do 13 časova kazala je Snežana Nikolić iz Studentske službe.

”Potrebna dokumenta za konkurs su izvod iz matične knjige rođenih, sva četiri svedočanstva o svršenom srednjoškolskom obrazovanju i diploma o završenom maturskom ispitu. Potrebne su još dve uplatnice kao dokaz za uplatu na konkurs i dokaz o uplati na polaganju muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Žiro račun studenti mogu videti na našoj oglasnoj table, na sajtu ili se informisati putem telefona. Studenti na konkurs podnose kopiju dokumenata, ne moraju biti overena a orginal se donose na uvid”

Imajući u vidu da je znanje stečeno na tom fakultetu od velikog značaja za dalje školovanje i usavršavanje za njegove studije opredeljuju se učenici iz čitavog Sandžaka, sa severa Crne Gore i Kosova.

Postdiplomski programi studentima koji na tom Učiteljskom fakultetu steknu akademsko obrazovanje takođe je dostupno i to u oblasti šest metodika nastave, čime je zaokružena jedna celina.

 

Senada Kalić

Podeli