DruštvoVesti

Proba mature u maju: Predstavljen model provere znanja koji će zameniti prijemne ispite

PRVA državna matura za učenike završnog razreda četvorogodišnjih obrazovnih profila biće održana u junu 2022. godine, a za učenike trogodišnjih programa u junu 2021. Planirano je da gimnazijalci polažu opštu maturu, učenici srednjih stručnih škola stručnu, a umetničkih škola – umetničku. Prvi pilot-projekat, u pojedinim školama, održaće se u maju ove godine i njime će biti obuhvaćeni učenici drugog razreda, koji će kasnije polagati državnu maturu. Drugi pilot-projekt planiran je za maj 2021, a probna državna matura održaće se u martu 2022. Ispit iz državne mature biće ulaznica za fakultete, a prijemni ispiti biće ukinuti.

Ovo je rečeno na radionici “Razmena međunarodnih iskustava”, gde su učestvovali predstavnici zemalja regiona koje odavno imaju uvedenu državnu maturu. Naši učenici na maturskom ispitu imaće obavezni i izborni deo.

Aleksandar Pajić, posebni savetnik ministra za srednje obrazovanje, pojasnio je da će gimnazijalci moći, pored dva obavezna, da biraju jedan opšteobrazovni predmet: istoriju, geografiju, biologiju, hemiju, fiziku, matematiku, srpski ili strani jezik. Ne mogu se birati predmeti koji su već odbarani u obaveznom delu. Broj izbornih predmeta koje kandidat može odabrati je neograničen.

Istovremeno, važnu ulogu imaće fakulteti, jer oni će da odrede svoje liste predmeta koje će da boduju za upis i na osnovu toga koji fakultet žele da upišu đaci će da biraju koji predmet će da polažu kao izborni.

Đaci koji idu u srednju stručnu školu, da bi upisali fakultet potrebno je, osim tri redovna predmeta, da polože i test iz predmeta sa liste opšteobrazovnih, koje će bodovati visokoškolska ustanova koju žele da upišu. Predstavnici fakulteta će, takođe, biti u timovima koji će spremati zadatke za maturski ispit. Plan je, inače, da se izradi 15.600 zadataka.

Ministar prosvete Mladen Šarčević istakao je da je državna matura eksterna provera znanja i da je to procena srednjoškolskog sistema i dodao da će ona biti deo Starategije obrazovanja 2030.

Važna stvar je i saradnja između visokog i srednješkolskog obrazovanja na projektu državne mature. Iako je tu bilo nesuglasica, svi su shvatili da je najvažniji interes mladih – naglasio je Šarčević na otvaranju skupa.

ISKUSTVA IZ REGIONA

DRŽAVNA matura u Sloveniji uvedena je pre 25 godina, a ukinuti su prijemni za fakultete. U Sloveniji postoje opšta matura sa tri obavezna predmeta (maternji jezik, matematika i prvi strani jezik), dok stručna ima četiri predmeta. U Hrvatskoj je državna matura uvedena 2010. godine – obavezni deo je kao u Sloveniji, a izborni ima najviše šest predmeta.

 

Izvor: Novosti

Podeli