El Merhum: dr Vesna Memić

Dr Vesna Memić, rođena Hadžibegović, dans je preselila na ahiret u 65-oj godini. Rođena je 19.oktobra 1954.godine. Medicinski fakultet i specijalizaciju pedijatrije završila je u Beogradu. Bavila se humanitarnim radom i lečila decu ometenu u razvoju. Bila je član Upravnog odbora organizacije ”Prijatelji dece”, a na Televiziji Jedinstvo pripremala i vodila emisiju o zdravstvu. Od 7.avgusta 1979. godine radi kao lekar u novopazarskoj Opštoj bolnici. Radnu karijeru trebalo je da okonča 19.oktobra ove godine, na 65.rođendan.

Dženaze namaz će se obaviti sutra, 28.09.2019. u Stambol džamiji u podne, nakon čega će je do groblja Gazilar na ahiret ispratiti njeni najmiliji, rodbina i prijatelji. Hatar će se obavljati u porodičnoj kući, u Ulici AVNOJ-a, soliter Kula, sprat 12, stan 39.

Dr Vesna Memić iza sebe ostavlja supruga i dvoje dece, ćerku Eminu i sina Mehmeda.

Podeli