Ugljanin: Da se roditelji kod kuće odluče za jezik obrazovanja djece

Predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin zatražio je danas da se roditelji upoznaju šta podrazumijeva obrazovanje na maternjem jeziku. Ugljanin je zatražio i to da se roditelji izjasne bez ičijeg pritiska, u miru, da kod svoje kuće ispune formular o jeziku obrazovanja djece svojeručno.

Ugljanin uvjerava da taj proces vaspitno-obrazovne ustanove mogu sprovesti za najviše 48 sati, te da će takvo izjašnjavanje roditelja riješiti nastalu, kaže on, neravnopravnost i diskriminaciju Bošnjaka i sve prateće probleme i dileme.

“Prilikom izjašnjavanja o obrazovanju djece na maternjem jeziku uočili smo agresivnu diskriminaciju bošnjačke djece i roditelja u odnosu na srpsku djecu i roditelje. Objavljenja “Šarčevićeva izjava” predstavlja podršku za dosadašnju diskriminaciju Bošnjaka i otvoren poziv zapošljenim u vrtićima i školama u Sandžaku da nastave sa korišćenjem svih mogućih metoda i sredstava za upisbošnjačke djece na srpski jezik.Ukoliko su tačne informacije sprskih medija, zabrinjava izjava
srpskog ministra Šarčevića koji zloupotrebljava svoj ministarski položaj da javno preko medija favorizuje obrazovanje bošnjačke djece na srpskom jeziku. Takođe nalaže zapošljenima u odgojno-obrazovnim ustanovama da odbiju zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Grada Novog Pazara kojim se traži da se zaustavi dalja diskriminacija bošnjačke djece u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Ujedno daje instrukcije zapošljenima da nastave sa diskriminacijom Bošnjaka i da ne uvažavaju zvaničan zahtjev BNV kao najvišeg političkog i predstavničkog tijela bošnjačkog naroda sa najvećim izbornim legitimitetom i grada Novog Pazara također sa velikim izbornim legitimitetom. Ovakva izjava predstavlja otvorenu državnu agresiju na bošnjački narod u Sandžaku”, rekao je Ugljanin.

Ugljanin je dodao i to da ukoliko je bilo ko u ime ministra dao takvu izjavu ili takve instrukcije zaposlenima traži se od ministra Šarčevića
da to demantuje i povuče takve instrukcije i najstrožije kazni izvršioce tog, kako kaže Ugljanin sramnog postupka.

A. Ni.

Podeli