Regionalna inicijativa mladih za integraciju

Akademska inicijativa Forum 10 realizuje projekat pod nazivom „Regionalna inicijativa mladih za integraciju“. Cilj je uspostavljanje dugoročne platforme za dijalog među mladima u Sandžaku u kontekstu afirmacije manjinske politike zasnovane na principima integracije i međuetničke interakcije. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Projekat „Regionalna inicijativa mladih za integraciju“ će, kroz uspostavljanje foruma za dijalog u Sandžaku u jugu Srbije, doprineti podsticanju debate među mladima iz manjinskih, ali i većinske zajednice, sa ciljem identifikovanja, razumevanja, unapređenja i promocije integrativnih politika u postojećem multikulturalnom modelu. Programski direktor Akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin podseća da se ova organizacija već godinama bavi mladima.
Kladničanin poziva mlade iz Sandžaka I juga Srbije da se prijave za učešće u ovom projektu na fejsbuk stranici Foruma 10.

U oba posmatrana regiona, čije je obeležje izrazita multietničnost, postoji potreba za prostorom koji će omogućiti dijalog i komunikaciju, naročito među pripadnicima nove generacije aktivnih građana, o izazovima, problemima i praktičnim predlozima i rešenjima na temu ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međuetničke integracije. Osim toga, projekat će učesnike u projektu osnažiti novim znanjima, omogućiti dijalog sa ekspertima iz akademske i političke zajednice o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju posmatrani regioni i podstaći na preuzimanje inicijative za snažnije javno delovanje u svojim zajednicama.

Projekat „Regionalna inicijativa mladih za integraciju“ podrazumeva organizaciju po dva trodnevna dijaloška foruma u oba regiona u periodu od oktobra 2019. do januara 2020. godine. Zaključci i preporuke koji nastanu kao rezultat dijaloga biće predstavljeni na završnoj konferenciji koja će biti održana u februaru 2020. godine u Novom Pazaru. Stavovi i mišljenja mladih – učesnika/ca u projektu – o ključnim temama kojima se projekat bavi u javnost će biti plasirani kroz kampanju na internetu i društvenim mrežama.

 

Podeli