Delegacija BNV u posjeti opštini Tutin

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća na čelu sa predsjednicom dr. Jasminom Curić danas je posjetila Tutin i tom prilikom se srela sa rukovodstvom ove sandžačke opštine. Na sastanku je bilo riječi o boljoj koordinaciji između opštine i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, nastavi na bosanskom jeziku, službenoj upotrebi bosanskog jezika i pisma u Tutinu,te planovima za unaprjeđenje prava Bošnjaka u ovoj opštini.

„Opština Tutin može biti primjer dobre prakse, kako jedna opština može da se postavi u procesu ostvarivanja prava Bošnjaka.“ istakla je predsjednica Curić na sastanku.

Predsjednik opštine Kenan Hot je izrazio zadovoljstvo posjetom te u razgovoru istakao značaj institucije Bošnjačkog nacionalnog vijeća za sveukupni položaj i status Bošnjaka Sandžaka. U delegaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća, pored predsjednice Curić bili su i potpredsjednik zadužen za oblast obrazovanja, prof. dr. Sait Kačapor i predsjednik Izvršnog odbora Vijeća prof. dr. Hasim Mekić.

Današnji sastanak je organizovan u skladu sa Sporazumom o saradnji između Bošnjačkognacionalnog vijeća i OpštineTutin iz jula2018. godine kojim je međusobna saradnja definisana u oblastima od značaja za Bošnjake.

Podeli