Izvorni deo teksta sa nišana na novopazarskom Bedemu

 

Transkripcija i prijevod: Nesip Pepić

Izvorni tekst na osmanskom jeziku:
المتوفي المرحوم المغفور الشهيد المحتاج الى رحمة ربه…

Transkripcija teksta:
El-müteveffâ el-merhûm el-mağfûr eş-şehîd el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi… (ostatak se nalazi u zemlji)

Prijevod teksta na bosanski jezik:
Umrli, merhum kojem je potreban Božji oprost, šehid koji je zavisan milosti svoga Gospodara…

Informacije  o  imenu šehida i godini, biće uskoro vidljive, kada  nišan bude oslobođen jednog sloja zemlje.

Bedem se nalazi u samom centru grada, na desnoj obali reke Raške i unutar gradskog parka u Novom Pazaru. Tvrđava je služila za odbranu grada od napada.  Osnova  je trougaona i obrazuju je tri ugaona bastiona, tabije, poligonalne osnove različitih dimenzija. Tvđava je više puta rušena i obnavaljana. Posle turskog poraza kod Beča (1683.g.) i austro-ugarskog prodora do Skoplja (1689 g.) turske vlasti počinju sa dogradnjom i utvrđivanjem nekadašnjeg zdanja. Rekonstrukcija je nastavljena sve do 1750.g. Za vreme sultana Abdul Aziza (1861-1876) sazidane su dve nove kule, magacin za oružje i municiju, manja džamija kao i nova kasarna.

N. Pepić

G. Gicić

Podeli