Na Tesla global forumu održano predavanje o Teslinoj vizuelizaciji

NOVI SAD – Ljudska svest i slobodna volja su kvantne prirode, dokazuje moderna fizika u proteklih pola veka. Naš najveći stručnjak u toj oblasti, već dve decenije priznat i u svetskim okvirima, prof. dr Dejan Raković na Tesla global forumu održao je predavanje studentima pod nazivom: “Tesla kao studija slučaja kvantno-holografskih korelacija individualne i kolektivne svesti – kreativne i duhovne implikacije”.

Tesla je sve izume otkrio vizuelizacijom, direktno komunicirajući sa najdubljim nivoom kolektivne svesti, o čemu je i sam pisao u autobiografiji otkrivajući nam svoj unutrašnji svet, rekao je profesor Raković. Naša svest nije samo vezana za mozak, što su znale stare civilizacije, već je neraskidivo povezana i sa akupunkturnim sistemom. Intenzivnim mentalnim fokusom, koji je moguć meditatinim ili molitvenim putem stupa se u interakciju sa kolektivnom svesti. Tesla je svoje odgovore na pitanja dobijao u vidu mentalnih slika, a slično se dešavalo i sa Mocartom koji je rekao “Ja ne konponujem, već dobijam iz Božanskog izvora”.

Čovek je transpersonalno biće, što je istočnim kulturama odavno poznato. Kako profesor Raković ističe tu je reč o takozvanoj kvantnoj spletenosti koja se objašnjava formulom da je univerzum kao hologram jednak zbiru pojedinačne i kolektivne svesti. Kvantno spleteno stanje nije moguće do kraja razumeti racionalno, te je neophodan i duhovni vid spoznaje. “Sinu mi ideja kao munja”, zapisao je mladi Tesla objašnjavajući da remek dela nauke i umetnosti u vidu ideje dolaze iz istog izvora. To se u potpunosti podudara sa učenjem jednog od dvojice najvećih starogrčkih filozofa Platona koji je u svom poznom dobu razvio teoriju o svetu ideja, po kojoj se ideje nalaze izvan nas.

Prema ubeđenjima profesora Rakovića, koja se baziraju na kvantnoj fizici, čitav univerzum kao džinovski hologram i sve u njemu ima dvojaku prirodu, materijalnu i spiritualnu.

Da bi se ostvarila interakcija sa kolektivnom svesti, meditativnim ili još bolje molitvenim putem, potrebno je proći dva filtera: akupunkturno – nervni i moždani frontno – limbički prioritetni filter. Najdublji nivoi univerzuma, kao praizvor i stanje vitalne energije obitavaju u vakuumu.

To je prema oceni profesora Rakovića interesantno uporediti sa Biblijskim zapisom “U početku beše Reč”, odnosno informacija!

Izvor: RTV

Foto: Tesla forum (Ana Đorđević)

Podeli