“Suprotstaviti se nasilju nad starijima”

BEOGRAD – Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković otvorila je danas skup “Borba protiv nasilja nad starijim ženama” i istakla da se ovom vidu nasilja društvo mora suprotstaviti.

Gojković je na skupu koji je održan u susret obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, istakla da je Skupština Srbije prepoznala važnost ove teme za naše društvo, kao i da na ovaj način želi da se skrene pažnja javnosti na nasilje, i zanemarivanje sa kojima se suočavaju stari.

Gojković je rekla da se poslednjih godina otvorenije govori u javnosti o svim oblicima nasilja, ali se retko govori o nasilju nad starim licima i da se zbog toga postavlja pitanje koliko se zna o ovom problemu.

Predsednica Skupštine kaže da je proces starenja stanovništva demografski trend u 21. veku koji nijedna država ne sme da zanemari, kao i da projekcije pokazuju da će 2041. godine starije stanovništvo i, posebno, žene starije od 80 godina, povećati učešće u ukupnoj populaciji naše zemlje, zbog čega je od velikog značaja da se uslovi za kvalitetan život starijeg stanovništva obezbede već danas.

„Mi kao društvo najpre moramo da se suprotstavimo brojnim stereotipima i predrasudama da su stariji sugrađani slabi, nemoćni i da su samo teret za okolinu. Upravo to često može biti okidač za diskriminaciju, pa i zlostavljanje, zanemarivanje, i nasilje”, naglasila je Gojković.

Gojković je ukazala da nasilje kao i diskriminacija ipak mnogo više pogađa starije žene u odnosu na muškarce i podsetila da su u istraživanju, u kojem je učestvovao i Crveni krst Srbije, a koje je sprovedeno u 19 zemalja, starije žene navele da su bile meta diskriminacije u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite, finansijskih usluga, pristupa razvojnim programima, vlasništvu nad imovinom i upravljanja imovinom, i zaostavštinom, te ukazale da su diskriminaciji posebno izložene starije žene koje žive same, starije žene sa invaliditetom, starije žene koje žive na selu.

“Nasilje nad ženama trećeg doba je prisutno, ali je uglavnom skriveno. Tako godinama trpe nasilje u porodici od supružnika, dece ili drugih članova porodice, ali o tome najčešće ćute, i retko prijavljuju nasilnika”, podsetila je predsednica Skupštine Srbije i ukazala da je najčešći razlog strah, osećanje sramote i stida, strah od osude okoline, a neke i zbog nesnalaženja, i neznanja kome treba da se obrate.

Gojković je istakla da je pored fizičkog i psihičkog nasilja, veoma rasprostranjeno i ekonomsko nasilje, koje se manifestuje tako što se sva imovina vodi na supruga, i ukazala da mnoge žene ovog doba, koje su ostale bez posla u procesu privatizacije, teže mogu ponovo da se zaposle u odnosu na muškarce.

“Borba protiv svakog oblika nasilja, pa i nasilja nad starijima, daje rezultate samo u efikasnoj, sveobuhvatnoj i sistemskoj saradnji svih institucija”, kaže Gojković.

Od Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu u junu 2017. godine, kaže Gojković, očekuje da doprinese boljoj i efikasnijoj zaštiti svih žrtava nasilja u porodici, pa i starijih osoba.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je da naši stari sugrađani često skrivaju nasilje, jer se nadaju da se nasilje neće ponoviti ili se boje da ga prijave.

Ona dodaje da je prihvatanje činjenice da je upravo član porodice nasilnik najveći problem kod suočavanja starijih sa nasiljem, ali i da upravo zbog toga ne smemo da ćutimo kada primetimo da ovakav vid nasilja postoji.

Podaci pokazuju da su u porodičnom nasilju u 2018. godini ubijene 33 žene, od kojih su njih devet bile starije.

Ubice su u pet slučajeva bila njihova deca, u dva slučaja unuci, u dva slučaja bračni partneri, a u većini slučajeva, službama sistema zaštite žrtve nisu ranije prijavljivale nasilje, iako su ga trpele.

Đorđević: Žrtve nasilja nisu same, podrška Ministarstva

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je danas da žrtve nasilja u Srbiji nisu same, već da u svakom trenutku imaju podršku Ministarstva na čijem je čelu.

“O ovom problemu, koji postoji u celom svetu, a ne samo u Srbiji, mora javno da se govori, jer to je jedan od najboljih načina da se sa tim problemom kao društvo zajedno izborimo”, poručio je Đorđević povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlostavljanja starijih osoba.

Ministar, je rekao da je problem nasilja postojao i ranije, ali da se o njemu nije pričalo javno.

„Danas smo svi kao društvo hrabriji, zreliji i svesni problema koji nažalost postoji u našem društvu i otvoreno želimo o njemu da pričamo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je jasne smernice kada sam došao na čelo ovog Ministarstva, a to je da se briga o našim najstarijim građanima, u svakom smislu, podigne na viši nivo”, dodao je on.

Svaki vid nasilja u našoj državi, poraz je celog društva i ako uspemo da izborimo sa njim, svi zajedno bićemo ponosni na to, istakao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, resorno Ministarstvo ulaže maksimalne napore kako bi obezbedilo sigurno okruženje za sve starije osobe, a posebno se bavi unapređenjem tolerancije prema njima i potpunim iskorenjivanjem dela zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Takođe, organizuje i niz manifestacija u kojima se promoviše međugeneracijska solidarnost.

Ministar je dodao da će uskoro biti predstavljene i Izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koji će sigurno mnogo doprineti rešavanju ovog problema.

Đorđević je podsetio i da je Ministarstvo osnovalo Nacionalni SOS broj za žene sa iskustvom nasilja koji radi 24 časa, 7 dana u nedelji i 365 dana u godini.

Kako kaže, tamo rade stručni ljudi, koji u svakom trenutku mogu da pruže pomoć onima kojima je potrebna.

Preko ovog SOS telefona svaki građanin može da prijavi nasilje i toga ne treba da se boji, već da zna da će time sigurno pomoći prvenstveno sebi, a ujedno i ohrabriti one koji se bore sa istim problemom.

Dragica Avdović, koja je od januara prošle godine utočište od nasilja pronašla u domu koji je namenjen isključivo zbrinjavanju nepokretnih ili teže pokretnih korisnika kojima je u potpunosti potrebna tuđa nega i pomoć, rekla je da je veoma zahvalna ovoj ustanovi, jer joj je pružila sve ono što joj je nedostajalo godinama.

„Od kada sam u ovoj ustanovi niko me nije obišao, ali ovde sam srećna, jer svi brinu o meni i zaista se osećam sigurno. Vole me i poštuju kao da sam njihov član porodice”, istakla je Avdović.

Pašalić: Nasilje nad starima najteži oblik nasilja

Nasilje nad starijim osobama jedan je od najtežih oblika nasilja, među kojima su žene najčešće žrtve, saopštio je Zaštitnika građana Zoran Pašalić povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starima.

Pašalić ističe i da nema dovoljno društvene odgovornosti što probleme starijih osoba čini nedovoljno uočljivim i prepoznatljivim.

Pašalić kaže da nasilje nad starijim osobama nije porodična stvar, već krivično delo i da se često radi o kombinaciji fizičkog nasilja i zanemarivanja unutar porodice. Starije osobe su se najčešće obraćale Zaštitniku građana tokom 2018. godine u vezi sa ostvarivanjem prava u oblasti ekonomsko-imovinskih odnosa, diskriminacijom po osnovu starosnog doba i u oblasti zaštite prava u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, piše u saopštenju.

U razgovorima sa Zaštitnikom građana isticali su da su smeštani u domove za stare protiv svoje volje kako bi im protivpravno bila oduzeta imovina, da su prilikom kupovine stanova, kada se utvrdi da se radi o starim i nemoćnim licima, prevareni od strane prodavaca, upozoravali su na neefikasan i nemaran rad nadležnih prilikom izdavanja zdravstvenih knjižica najstarijim sugrađanima, kao i da se povećava broj slučajeva u kojima ih najbliži srodnici, deca, ostavljaju na kapiji Prihvatilišta za odrasle kako bi neko drugi preuzeo brigu o njima.

 

Zaštitnik građana je u svom redovnog godišnjem izveštaju za 2018. godinu uputio preporuku da Vlada u saradnji sa nadležnim državnim organima treba da kreira jasnu i preciznu politiku usmerenu na uspostavljanje efikasnijeg sistema socijalne zaštite za starije građane.

 

U saopštenju je navedeno da Pašalić kaže da je bitno usmeriti pažnju na probleme i potrebe starijih, kojima se ne posvećuje pažnja u onoj meri u kojoj to zaslužuju ne zaboravljajući da je starost budućnost svih nas.

Izvor: Tanjug, RTV

 

Ilustracija: EPA (LYNN BO BO)

Podeli