Komisije vrše procenu

 Poplave koje su protekle sedmice nanele velike štete na građevinskim objektima, putnoj isnfrasturturi, nanele su je i poljoprivrednim dobrima. Na poslednjoj sednici Gradskog veća formirane su komisije za procenu štete koje obilaze terene i sačinjavaju zapisnike koji će biti prosleđene nadležnom ministarstvu.

Ljutvu Mavriću iz Jerke poplave su potpuno uništile sve useve. Kaže da od njih ništa nije ostalo i zahvalio članovima komisije zaduženoj za procenu štete što su odmah reagovali i došli da obiđu stanje na terenu.

Svi građani koji su imali štetu na poljoprivrednim dobrima koja su uništena usled poplava proteklih dana prijavljivali su  nadležnim organima. Komisije za procenu štete radile su i za vreme vikenda i nastavile su sa obilaskom terena kako bi sačinili zapisnike o visini štete. Na poslednjoj sednici Gradskog veća naloženo je članovima komisije da do srede,12.juna, moraju dostaviti sve izveštaje sa terena kako bi bili prosleđeni nadležnom ministarstvu. Smail Ejupović i Poljoprivredne savetodavne stručne službe kaže da je stanje na terenu veoma loše.

Ejupović izražava nadu da će nadležno ministarstvo imati razumevanja i uvažiti zapisnike sa terena i pomoći  poljoprivrednicima kako bi se stanje njihovih poljoprivrednih dobara koliko-toliko dovelo u stanje za ponovno korišćenje.

 

B.V.

Podeli