Predstavnici Grada i Islamske zajednice o lokalitetu Ejub begove džamije

Danas je obavljen sastanak između predstavnika Grada Novog Pazara i Islamske zajedice po pitanju Ejub-begove džamije, nakon čega je usledilo zajedničko saopštenje za javnost.

”Dana 03.06.2019. godine održan je sastanak predstavnika Grada Novog Pazara, koji su činili gradonačelnik Nihat Biševac, gradski pravobranilac Sabina Totić i načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić sa delegacijom Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar, koju su činili predsednik Medžlisa dr.Enver Gicić i sekretar Medžlisa Hajro Tutić.

Tokom sastanka iskazana je obostrana spremnost i dobra volja da se transparentno, uz međusobno uvažavanje, sagledaju sva pitanja koja se tiču lokaliteta na kojoj je bila izgrađena Ejup-begova džamija, koja je srušena 1959. godine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama.

Predstavnici obe strane su se saglasili da je današnji susret samo početni korak ka rasvetljivanju svih činjenica vezanih za lokalitet Ejup-begove džamije, te da će se u narednom periodu obe strane međusobno upoznati sa dokumentacijom i postupcima koji se vode kod nadležnih republičkih organa vezanih za ovaj lokalitet, radi adekvatnog rešavanja pomenutog pitanja, uvažavajući interese građana, Islamske zajednice i Grada” navodi se u u zajedničkom saopštenju za javnost Grada Novog Pazara Islamske zajedice.

 

Podeli