Misija OEBS-a posvjećena podršci u radu Vijeća

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo sa saradnicima ugostio je delegaciju Misije OEBS-a u Srbiji predvođenu šefom Misije Andreom Oriciom. Teme sastanka koji je održan u glavnom uredu Vijeća ticale su se budućeg rada te institucije i mogućoj podršci bitnim projektima.

Ohrabrujuća poruka upućena nakon susreta dvije delegacije. Misija OEBS-a nastaviće sa pružanjem pune podrške ka ostvarivanju manjinskih prava. Delegacija Bošnjačko nacionalnog vijeća upoznala je goste sa planovima rada tog nacionalnog organa za naredni period. Osnivanje Zavoda za kulturu Bošnjaka u Republici Srbiji, redakcija na bosanskom jeziku na javnom servisu i otvaranje studijskog programa bosanski jezik i književnost na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru samo su neki od izdvojenih prioriteta.

Neophodno je još snažnije raditi na identifikaciji potreba koje postoje. Misija EOBS-a će u segmentima u kojima može, pružiti punu podršku, rekao je Oricio.

“Nastojaćemo da pružimo podršku u svim oblastima koje su u nadlježnosti Vijeća. Složili smo se da mladi ljudi treba da predstavljaju motor napredka u svakoj aktivnosti, jer su potencijal koji se može i mora iskoristiti”, rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio.

Sagovornici su saglasni da Savjeti nacionalnih manjina imaju važnu ulogu, te da se moraju saslušati svi društveni akteri kako bi se identfikovali ključni problem i potrebe, te radilo na njihovom rješavanju.

A. Ni.

Podeli