Pred većnicima Lokalni antikorupcijski plan

Na sednici Gradskog veća usvojen je Lokalni antikorupcijski plan. Pred većnicima se našao i Izveštaj o dodeli materijalnih sredstava sportskih kluba, a raspravljalo se i o planovima za 2019.godinu javnih preduzeća Grada Novog Pazara.

Na redovnoj sednici Gradskog veća Grada Novog Pazara usvojen je predlog Lokalnog antikorupcijskog plana. Prema rečima člana Veća Esada Fazlića, reč je o dokumentu koji definiše određena pravila i procedure.
„Sve što plan sadrži kreirano je sa željom da građani lokalnu samoupravu prepoznaju kao svog partnera, spremnog da transparentnim delovanjem doprinese suočavanju sa globalnim fenomenom. Znamo da je korupciju u pojavnom smislu nemoguće iskoreniti iz društvenih okvira. Grad se nizom akata kao uostalom i načinom funkcionisanja jasno opredeljuje za dostupnost i transparentnost u želji da predupredi antikoruptivnu delatnost“, rekao je član Gradskog veća Esad Fazlić.

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je izveštaj o dodeli materijalnih sredstava sportskim klubovima i udruženjima.

„Sport je jedna od delatnosti koja koje na izuzetan način promovišu naš grad. Novi Pazar ima nekoliko superligaša, pa su nekim klubovima finansijska sredstva povećana da bi delatnosti bile isfinansirane“, istakao je Fazlić, napominjući da je Grad u 2019. izdvojio oko 100 miliona dinara za sportsku delatnost.

Na drugom ovogodišnjem zasedanju Gradskog veća, usvojeni su planovi rada za 2019. godinu, podneti od strane javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Novi Pazar.

Podeli