Formirani odbori Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Bošnjačko nacionalno vijeće oformilo je svih pet stalnih odbora, te imenovalo predsjednika, zamjenika i članove Bošnjačkog prosvjetnog savjeta. Na drugoj redovnoj sjednici vijećnici su usvojili i izmjene finansijskog plana budžeta Vijeća za ovu godinu.

Drugom zasjedanju Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvovalo je 29 vijećnika. Oni su diskutovali o tri tačke dnevnog reda, a većina je izglasala predložena rukovodstva odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku, za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma, za kulturu, za informisanje na bosanskom jeziku te odbor za kontrolu i nadzor ostvarivanja prava Bošnjaka.

Vijećnici su podržali i prijedlog za predsjednika i zamjenika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta, na čijem čelu je sada profesor Sead Šemsović.

“Članovi odbora za obrazovanje, informisanje, kulturu i službenu upotrebu jezika i pisma imaće mnogo posla, a biće u prilici i da odgovore na važne novine u našem zakonodavstvu“, rekao je potpredsjednik BNV Muhedin Fijuljanin.

On je istakao da je za predjsednika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta izabran prof. dr. Sead Šemsović, dok će njegova zamjenica biti Melida Rebronja, “koji su u prethodnom periodu dali veliki doprinos unapređenju obrazovanja na bosanskom jeziku u Srbiji”, rekao je on.

Na današnjem zasjedanju usvojen je i rebalans finansijskog plana budžeta Vijeća za ovu godinu.

A. N.


Podeli