” Vakat je” odredila principe rada u budućem BNV-u

Lista ” Vakat je” je objavila principe na kojima će raditi prilikom svog djelovanja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Od 10 principa, koliko se navodi u saopštenju, ova lista traži i depolitizaciju BNV-a. “Principi, kojima će se baviti vijećnici sa ove liste su zaštita bošnjačkog kulturno- historijskog naslijeđa i spriječavanju bespravnog rada na restauraciji, a posebno rušenju i uništavanju tih dobara , uzurpaciji i privatizaciji vakufske imovine”, kaže se između ostalog u saopštenju.

Principi kojima će se rukovoditi su:
1. Jasno iskazati opredjeljenje da će Bošnjačko nacionalno vijeće u Rebublici Srbiji djelovati u skladu sa ustavno- pravnim okvirima kojim se regulišu manjinska pitanja.

2.U potpunosti razdvojiti stranačku politiku od aktivnosti koje će se sprovoditi u Bošnjačkom nacionalnom vijeću

3.Poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.

4.Angažovati najstručnije najumnije i najkompetentnije ljude za davanje doprinosa u svim oblastima koje su u nadlježnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, bez obzira na njihovu pripadnost po bilo kom osnovu.

5.Maksimalno povećati transparetnost rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća u svim segmentima djelovanja.

6.Formirati posebne odbore za saradnju sa organima Republike Srbije, civilnim društvom, dijasporom, Bosnom i Hercegovinom i ostalim državama nastalim iz nekadašnje zajedničke države Jugoslavije u kojima žive Bošnjaci, kao i sa Republikom Turskom.

7.Istaći opredjeljenje za afirmaciju opštih civilizacijskih vrijednosti: tolerancije,poštivanja različitosti, multikulturalizma i zajedničkog života svih građana Republike Srbije, a posebno opredjeljenja za pridruživanjem Republike Srbije evropskom privrrdnom, kulturnom i civilizacijskom prostoru.

8.Jasno istaći i podcrtati neophodnost zaštite bošnjačkog kulturno- historijskog naslijeđa i spriječavanju bespravnog rada na restauraciji, a posebno rušenju i uništavanju tih dobara , uzurpaciji i privatizaciji vakufske imovine.

9.Istaći jasno opredjeljenje za potpunu depolitizaciju Islamske zajednice što podrazumjeva da vjerske ustanove ne mogu služiti za bilo koji vid pružanja potpore i promovisanja bilo koje političke opcije.

10.Pokrenuti inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem će se vjernici pripadnici islama u Republici Srbiji izjasniti o objedinjavanju Islamske zajednice i o izboru rukovodećih kadrova u jedinstvenoj Islamskoj zajednici.

Podeli