Direktori GAK “Narodni front” i Instituta “Banjica” posetili Opštu bolnicu

Sve što je planirano Strateškim sporazumom koji je potpisan u Beogradu izmedju Opšte bolnice Novi Pazar i eminentnih lekara iz kliničkih centara i instituta iz Beograda, a uključuje pre svega unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici Novi Pazar realizuje se planiranom dinamikom – rekao je direktor dr Meho Mahmutović tokom sastanka sa direktorima Ginekološko akušerske klinike “Narodni front” Željkom Mikovićem i prvim čovekom Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica” Zoranom Baščarevićem.

Dr Mahmutović je sa eminentnim lekarima obišao dva odeljenja, upoznao goste sa onim čime ova odeljenja raspolažu i kada je u pitanju kadar i kada je u pitanju medicinska oprema. Direktro GAK-a Narodni front Željko Miković, jedan od najpriznatijih stručnjaka iz ginekologije bio je zadovoljan opremljenošću i izgledom Ginekološko akušerskog odeljenja i odmah je istakao u kojim pravcima se može uspostaviti saradnja dve zdravstvene ustanove.

“Ove lekare uglavnom znam, dobri su stručnjaci ali imaju problem da nisu obučeni adekvatno da rade na novoj opremi koju su dobili nakon renoviranja ginekološkog odeljenja. Smatram da treba da dodju u Beograd,kod nas na kliniku, ali i da moje kolege ovde dodju kako bi vaši lekari mogli brojne intervencije i ovde da obavljaju” – rekao je Miković.

Čelni čovek Instituta za ortopediju Banjica Zoran Baščarević svestan je problema sa kojima se suočavaju zaposleni na Odeljenju ortopedije u Novom Pazaru ali postoje načini da se ovde unapredi i osavremeni kvalitet zdravstvene zaštite.

“Vaši ortopedi su se školovali na Banjici i zato ih zovemo “banjičkim djacima”. Oni su odlični, ali će morati da se vrati na Banjicu da se još edukuju kako bi savremene procedure mogli ovde da obavljaju. Ovde postoji još jedan problem a to je nedovoljan broj kadrova, jer imate samo tri ortopeda, a veliki je broj pacijenata. Potrebno je još bar njih trojica, pa apelujem da se daju specijalizacije iz ortopedije. Ideja je da Ortopedija postane regionalni trauma centar jer je to logično mesto za jedan ovakav centar” – rekao je dr Baščarević.

“Probaćemo da uvećamo kadar ovde, i smatram da uz saradnju sa eminentnim lekarima i stručnjacima, ovo može postati verovatno najbolji centar, izuzimajući kliničke centre. Mi smo peto porodilište u Srbiji i moramo ovo odeljenje da ojačamo i kadrovski i strukturno. MI smo doveli lekarsku reprezentaciju i ukoliko ne iskoristimo to da unapredimo uslove i stručnost ovde, onda smo u problemu” – rekao je direktor Opšte bolnice Novi Pazar.

Kako je ranije najavljeno u Novom Pazaru će boraviti i direktor Instituta za onkologiju prof. dr Radan Džodić, kao i direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje ali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

K. Radović

Podeli