I vi to možete!

Ministarstvo unutrašnjih poslova , Odjeljenje za stručno obrazovanje i obuku u saradnji sa područnim policijskim upravama i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je Dan otvorenih vrata tokom kojeg su građani informisani u vezi sa upisom u Centar za osnovnu policijsku obuku.

Tokom  Dana otvorenih vrata svi kandidati koji su se prijavili na konkurs ili koji to planiraju dobili su sve informacije u vezi sa konkursom za osnovnu policijsku obuku počev od opštih uslova koji su neophodni za kandidate kao i kako izgleda postupak izbora kandidata i sam kvalifikacijski ispit.

Takođe, građani su saznali sve o policjskoj profesiji , selekciji i obuci u Centru za osnovnu policijsku obuku , kao i o svemu što ih očekuje na putu da postanu policijski službenici.

Oficir Odjeljenja u Policiji i savjetnik za profesionalnu orjentaciju Novi Pazar, Sanja Milošević, pozvala je mlade ljude između 18 i 24 godine, a koji žele da postanu policajci, da se prijave na konkurs do 20. jula ove godine u policijskoj upravi ili policijskoj stanici u mjestu prebivališta.

„ Konkurs će trajati do 20. jula, a više informacija zainteresovani mogu dobiti u policijskoj ispostavi Novi Pazar, kao i  na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku“ –  poručila je Milošević.

 

I.Hodžić

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeli