Obnovljena saobraćajna signalizacija u gradu

Saobraćajna služba JP za uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju uradila je oko 18,5 kilometara linija i 2400 kvadratnih metara pešačkih prelaza u okviru obnavljanja horizontalne saobraćajne signalizacije u gradu. Radovi su obuhvatili i obnavljanje 100 znakova vertikalne signalizacije.

Vreme nije bilo naklonjeno radnicima Saobraćajne službe JP za uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju u prvoj poloivini ove godine. Najviše radova na obnavljanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije izvedeno je u aprilu i maju.

Svi tenderi za nabavku potrebnog materijala realizovani su na vreme tako da su se radovi odvijali bez problema u logistici. Planovi su da se u drugom delu godine nastavi sa unapređenjem saobraćajne signalizacije.

„Probaćemo da postavimo markere-katadioptere na pešačkim prelazima, posebno u zonama škola. To je nova tehnologija zasnovana na solarnom napajanju tako da svetle noću. U planu je i obnavljanje semafora novom led tehnologijom“, kaže Ahmet Škrijelj, šef Saobraćajne službe.

Obnavljanje signalizacije u gradu predviđeno je da se obavi dva puta godišnje i u Saobraćajnoj službi JP za uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju pridržavaju se tog rasporeda.

Podeli